Θέση οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά – Διαδικασία θέσης οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά – Περιπτώσεις για τις οποίες η θέση σε ακινησία δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ. – Διαδικασία άρσης της ακινησίας Πηγή