ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

13 Αυγούστου 2021

Η απασχόληση τον Ιούλιο του 2021 σύμφωνα με τα στοιχεία του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Θετικό διατηρήθηκε και τον Ιούλιο του 2021 το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, κατά τον περασμένο μήνα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 288.893, ενώ οι αποχωρήσεις σε 264.498 (109.631 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 154.867 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Ιουνίου ήταν θετικό κατά 24.395 θέσεις εργασίας.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.282.489 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.007.484 (479.065 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 528.419 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου επταμήνου του έτους 2021 είναι θετικό κατά 275.005 θέσεις εργασίας.
 

(σε θέσεις εργασίας) Ιούλιος 2021
(1)
Ιούλιος 2020
(2)
Διαφορά
(1 – 2)
Α’ Επτάμηνο 2021
(3)
Α’ Επτάμηνο 2020
(4)
Διαφορά
(3-4)
Ι. Προσλήψεις 288.893 306.808 -17.915 1.282.489 1.157.209 125.280
ΙΙ. Αποχωρήσεις* 264.498 238.897 25.601 1.007.484 1.045.904 -38.420
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 154.867 151.073 3.794 528.419 609.438 -81.019
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 109.631 87.824 21.807 479.065 436.466 42.599
ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 24.395 67.911 -43.516 275.005 111.305 163.700


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Πηγή