Πέτρος Κοραλής
Sales Director, EPSILON NET

Η συνεχώς αυξανόμενη διάδοση των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω χρεωστικών/πιστωτικών καρτών σε συνδυασμό με την τάση των καταναλωτών για αγορές προϊόντων μέσω του διαδικτύου, αλλάζουν το περιβάλλον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αποτελούν για αυτές μια νέα πρόκληση την οποία καλούνται σήμερα να αξιοποιήσουν και παράλληλα μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους.

Υποχρεωτική χρήση των POS

Η προσπάθεια για την επέκταση της χρήσης των POS, είτε με τη χορήγηση κινήτρων στους φορολογούμενους, είτε με την επέκταση της υποχρεωτικής χρήσης τους το επόμενο διάστημα σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας.

Επιπρόσθετα, η υποχρεωτική διασύνδεση ταμειακών συστημάτων και POS, η οποία υλοποιείται σταδιακά και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη φορολογική παρακολούθηση των συναλλαγών, σε συνδυασμό με τη δημιουργία, τήρηση και συνεχή επικαιροποίηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών (POS) στη ψηφιακή πύλη myAADE, συμβάλλουν τόσο στην ευρύτερη αναβάθμιση των μηχανισμών της Φορολογικής Διοίκησης, όσο και στην ταχεία ανάπτυξη του κλάδου των ψηφιακών συναλλαγών, καθοδηγώντας τις επιχειρήσεις να εναρμονισθούν με τα νέα αυτά δεδομένα.

Αύξηση των συναλλαγών με χρήση κάρτας τα τελευταία έτη

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που παρουσίασε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι κάρτες πληρωμών χρησιμοποιήθηκαν και το 2022 με αυξανόμενο ρυθμό, γεγονός που αποτυπώνεται από τη συνεχιζόμενη αύξηση του αριθμού των νέων καρτών που εκδόθηκαν, καθώς και του συνολικού όγκου συναλλαγών με κάρτες.

Συγκεκριμένα, η αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε σε 94 δισεκ. €, αυξημένη κατά 14% συγκριτικά με το 2021 και ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών, είτε χρεωστικών είτε πιστωτικών, ανήλθε σε 1.930 εκατ., από 1.658 εκατ. το 2021, παρουσιάζοντας μια ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 16%. Παρατηρείται μάλιστα ότι για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλότερης αξίας γίνεται πλέον εκτενέστερη χρήση των χρεωστικών καρτών αντί των μετρητών.

Ο ρόλος του e-Commerce

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος για την κυρίαρχη χρήση των POS, διαδραματίζει η συμπεριφορά του σύγχρονου καταναλωτή, ο οποίος αναζητώντας την ευκολία στις καθημερινές του συναλλαγές και την αμεσότητα στις πληρωμές του, επιλέγει την λύση που παρέχεται μέσω του e-Commerce και των ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου, διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των Ελλήνων καταναλωτών που επιλέγουν το ψηφιακό κανάλι αγορών και τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς οι Έλληνες διαδικτυακοί καταναλωτές ανέρχονται για το έτος 2022 σε ποσοστό 70%  από 51% το 2019.

Οι διαδικτυακές πωλήσεις B2C παρουσιάζουν αύξηση 8% – 10% ετησίως, με αποτέλεσμα από τα 7,5 δις ευρώ το 2019, ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών για το 2023 να ανέρχεται στα 17,33 δις ευρώ.

Το τρέχον έτος, η συμμετοχή του ηλεκτρονικού εμπορίου στο εγχώριο ΑΕΠ θα ανέλθει σε 7,9% από 7,5% το 2022. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έτος 2018 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 3,3%, γεγονός που υποδεικνύει τη γρήγορη μεταστροφή των καταναλωτικών συνηθειών και την ακόλουθη ανάγκη της προσαρμογής της ελληνικής επιχειρηματικότητας στα νέα δεδομένα.

Η αύξηση των ψηφιακών πληρωμών οδηγεί σε αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της VISA σε 5.500 μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τρεις (3) στις δέκα (10) μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους μετά την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν τα οφέλη που απολαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους από την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών, όπως η επέκταση του κύκλου εργασιών, η απλοποίηση των τρόπων πληρωμής και είσπραξης και η βελτιωμένη ασφάλεια πληρωμών.

Συγκεκριμένα, το 32% των επιχειρήσεων, που συμμετείχαν στην έρευνα, εντόπισε ότι ο κύκλος εργασιών του σημείωσε αύξηση  ποσοστού μεταξύ 6% – 15%. Ποσοστό 58%  των συμμετεχόντων, υποστήριξε πως με τις ψηφιακές πληρωμές εντοπίζεται μείωση του κίνδυνου μη είσπραξης, ενώ ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό που άγγιξε το 64% θεωρεί ότι οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν την πλέον απλή μορφή πληρωμών συγκριτικά με άλλες πρακτικές.

Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ΜμΕ

Από τα ανωτέρω, γίνονται εύκολα αντιληπτά τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της κερδοφορίας τους και την επίτευξη των επιχειρηματικών τους στόχων μέσα από τον Ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Η λειτουργία μίας e-Commerce πλατφόρμας παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να επεκταθεί με έναν ευέλικτο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο, καθώς επίσης να διευρύνει τη βάση του πελατολογίου της, ενισχύοντας παράλληλα την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Μέσω ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, η επιχείρηση δύναται να αυξήσει την εξωστρέφειά της, να επεκταθεί σε αγορές εκτός των «συνόρων» που δραστηριοποιούταν έως τώρα, να αποκτήσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αυξήσει σημαντικά πελατολόγιο και κύκλο εργασιών.

Ωστόσο, σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και της Ψηφιοποίησης των Πληρωμών για μία επιχείρηση απαιτεί την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες υποδομές, ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών και η ποιοτική εξυπηρέτηση του πελατολογίου της.

Αρωγοί στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για τον Ψηφιακό τους εκσυγχρονισμό, οφείλουν να αποτελέσουν οι πάροχοι των ψηφιακών λύσεων, δίνοντας ολοκληρωμένες προτάσεις για πληροφοριακά συστήματα και μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτως του μεγέθους της και κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.

Ο ρόλος του Ομίλου EPSILON NET

Ο Όμιλος EPSILON NET, ηγέτης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στην Ελλάδα παρέχει σε κάθε Ελληνική επιχειρηματική μονάδα σύγχρονες λύσεις και εφαρμογές λογισμικού που οδηγούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους, λύσεις που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και εμπιστοσύνη ανάμεσα στην επιχειρηματική κοινότητα και τη φορολογική αρχή, συμβάλλοντας, παράλληλα, στην εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης και την ταχύτερη είσοδό της στη νέα ψηφιακή εποχή.

Μέσα από την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού με στοχευμένες τεχνολογικές επενδύσεις, στρατηγικές κινήσεις συνεργασίας και εξαγορές, ο Όμιλος EPSILON NET έχει δημιουργήσει ένα διευρυμένο οικοσύστημα προστιθέμενης αξίας για την παροχή “all in one solution” προς τους τελικούς πελάτες, το οποίο επικεντρώνεται στην κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών κάθε σύγχρονης επιχείρησης για την ψηφιακή της αναβάθμιση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Στοχεύει σε υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στην συνεχή εξέλιξη και διεύρυνση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software & του e-Commerce με ιδιαίτερη αιχμή σε λύσεις που ο Όμιλος κατέχει ηγετικό ρόλο όπως η εξέλιξη της ήδη θεσμοθετημένης υποχρέωσης των επιχειρήσεων για τη Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας και των λύσεων e-invoicing μέσα από την πλατφόρμα Epsilon Smart.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρά στην εφαρμογή, σε τεχνικό & επιχειρησιακό επίπεδο, της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και την NBG Pay αξιοποιώντας τις καινοτόμες δυνατότητες των υπηρεσιών “Embedded Finance”, “Banking as a Service”, αλλά και λύσεις πληρωμών με κάρτα που συνδυάζονται με τις εφαρμογές μιας επιχείρησης και παράλληλα προσφέρουν υπηρεσίες πρόσθετης αξίας.

Ο Όμιλος EPSILON NET διαθέτει σήμερα μία ολοκληρωμένη και ευρεία γκάμα προϊόντων, εφαρμογών σε Εμπορολογιστικά, ERP, WMS, CRM και άλλα πληροφοριακά συστήματα, τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της αγοράς (ενδεικτικά εμπόριο, βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, μεταφορές, φαρμακεία κ.ά.). Μέσα από τις θυγατρικές εταιρείες του, ο Όμιλος προσφέρει επίσης, ολοκληρωμένες λύσεις μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, σύγχρονες επιχειρηματικές λύσεις για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας σε σύγχρονα φορολογικά και ταμειακά συστήματα.

Τέλος, ο Όμιλος EPSILON NET διαθέτει όλες τις απαραίτητες δομές για την ολιστική πληροφόρηση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες ενισχύσεων και επιδοτήσεων για την αναβάθμιση των ψηφιακών τους συστημάτων. Μέσα από την Ειδική Μονάδα Ενημέρωσης για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα και εξειδικευμένους ιστότοπους που έχει δημιουργήσει (https://voucher.epsilonnet.gr/ και https://espa.epsilonnet.gr/), παρέχει ολοκληρωμένη ενημέρωση και υποστήριξη στις επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επιδοτούμενων και αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Πηγή