Η ανάπτυξη της παγκόσμιας και κατ’ επέκταση της ελληνικής οικονομίας επανασχεδιάζεται και περιστρέφεται πλέον γύρω από έναν όρο που κυριαρχεί παντού και έχει να κάνει με το σεβασμό στο περιβάλλον. Όλοι πλέον αναφέρονται στην πράσινη οικονομία, στις πράσινες χρηματοδοτήσεις στα κριτήρια ESG.

Ο όρος πράσινη οικονομία κυριαρχεί πλέον στην διεθνή και κατ’ επέκταση στην εγχώρια ατζέντα καθώς σχεδιάζονται οι στρατηγικές ανάπτυξης και μεγέθυνσης της οικονομίας και των επιμέρους κλάδων της. Η πράσινη οικονομία έχει δημιουργήσει μια σειρά νέων όρων που μέχρι το πρόσφατο παρελθόν ήταν άγνωστοι στο ευρύ κοινό όπως πράσινες χρηματοδοτήσεις, πράσινη ανάπτυξη. Στο επιχειρείν κυριαρχεί ο όρος ESG (Environmental, Social, Corporate Governance).

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για τον απλό μέσο πολίτη;

Η πράσινη οικονομία ορίζεται ως η οικονομία που στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των οικονομικών ελλείψεων, και έχει ως στόχο την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να υποβαθμίζει το περιβάλλον.

Πράσινη χρηματοδότηση θεωρείται κάθε μορφή χρηματοδότησης που καλύπτει βασικούς τομείς για ένα βιώσιμο μέλλον όπως για παράδειγμα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα πράσινα κτίρια, τη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων.

Με τον όρο ”ESG-Environmental, Social, Corporate Governance” αναφερόμαστε σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα μίας εταιρείας μακροπρόθεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επενδυτική φιλοσοφία ESG υιοθετείται ολοένα και περισσότερο τόσο από επενδυτές που επιθυμούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη με την επενδυτική τους συμπεριφορά όσο και από τους διαχειριστές κεφαλαίων οι οποίοι επιλέγουν επενδυτικά οχήματα που επίσης συμβάλλουν στη βιωσιμότητα. Οι διαχειριστές κεφαλαίων να επενδύουν ολοένα και περισσότερα κεφάλαια σε οργανισμούς που επιδεικνύουν σαφή προσανατολισμό προς τρεις κατευθύνσεις: τον σεβασμό στο περιβάλλον, σε ζητήματα κοινωνικού χαρακτήρα με έμφαση στα εργασιακά, τα ανθρώπινα δικαιώματα την ισότητα ισότητα των φύλων καθώς και στην ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

Μιλώντας ειδικότερα για τον τραπεζικό τομέα στην χώρα μας όλες οι τράπεζες που έχουν παρουσία δίνουν μεγάλη έμφαση στις πράσινες χρηματοδοτήσεις και γενικότερα στην υιοθέτηση μιας γενικότερης στρατηγικής που σέβεται τις αρχές της πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης. Έχουν αναπτύξει και προσφέρουν μια σειρά προϊόντων και συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους απλούς ιδιώτες πελάτες όσο και στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με στόχο την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης, ενώ συμμετέχουν στα μεγάλα διεθνή φόρα που προωθούν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Ποια όμως είναι τα χρηματοδοτικά προϊόντα που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη; Σε ποιες χρηματοδοτήσεις προχωρούν; Έχουν υιοθετηθεί τα κριτήρια ESG και ποια τελικά είναι η θέση τους για το αναπτυξιακό αυτό μοντέλο που θα κυριαρχήσει στο μέλλον.

Το ΑΠΕ/ΜΠΕ επικοινώνησε με όλες τις τράπεζες και παρουσιάζει επιγραμματικά το πανόραμα της πράσινων χρηματοδοτήσεων και την φιλοσοφία τους γύρω από τον τομέα ανάπτυξης και στήριξης των διεθνών πρωτοβουλιών για μια πράσινη ανάπτυξη.

Τράπεζα Πειραιώς

«Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας βιώσιμης οικονομίας, και έτσι αποτελεί προτεραιότητά της η ολοκληρωμένη υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων σε τομείς συνδεδεμένους με την «πράσινη και αειφόρο» ανάπτυξη. Παράλληλα προωθεί δράσεις και πρωτοβουλίες, και αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε συνεργασία με εθνικούς και υπερεθνικούς φορείς ώστε να διασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει ηγέτιδα τράπεζα στη χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων με συνέπεια, αποφασιστικότητα, τεχνογνωσία και ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων, θεωρώντας ότι ο τομέας αυτός είναι από τους πλέον κρίσιμους για τον βιώσιμο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας», επισημαίνει ο Δημήτρης Βερελής, Senior Director Development & Sustainable Banking της Τράπεζας Πειραιώς.

Η Τράπεζα προσφέρει χρηματοοικονομικά κίνητρα για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμη και σε επίπεδο απλού ιδιώτη πέρα από τα μεγάλα έργα, για μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την ενεργειακή αυτονομία σε κάθε είδους κτίριο, αλλά και σε τομείς όπως η από-πλαστικοποίηση, η καλύτερη διαχείριση υδάτινων πόρων, η διαχείριση εκπομπών ρύπων στη βιομηχανία ή αλλού – αλλά και την ενίσχυση των πελατών για βιολογικές καλλιέργειες, ή την υιοθέτηση πρακτικών ευφυούς Γεωργίας.

Ειδικότερα η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει:

Τα Sustainability Linked Loans (SSL), ένα νέο πλαίσιο χρηματοδότησης που συνδέει τον επιχειρηματικό δανεισμό με την εκπλήρωση από την πλευρά των επιχειρήσεων περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων

Το προϊόν ev-lease της Πειραιώς Leasing για αγορά ή χρήση ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, καθώς και το καταναλωτικό δάνειο ev-loan της Τράπεζας Πειραιώς

Τις ειδικές χρηματοδοτικές λύσεις προς τους αγρότες, καθώς και την επένδυση σε λύσεις ευφυούς γεωργίας και βιολογικές καλλιέργειες

Τα δάνεια για ενεργειακή αυτονομία και ενεργειακή αναβάθμιση σε κτιριακές εγκαταστάσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων

Τα επενδυτικά προϊόντα, όπως η διάθεση μέσω του Private Banking αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν μόνο σε εταιρίες με κριτήρια ESG ή η αναδοχή και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την έκδοση πράσινων ελληνικών ομολόγων στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου.

Ένας σημαντικός μοχλός για την σύνδεση της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας με τα πρότυπα της βιώσιμης ανάπτυξης που εξάλλου θα αποτελεί και προϋπόθεση για την απορρόφηση των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων είναι η ένταξη κριτηρίων ESG, που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης, στις χρηματοδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν το κίνητρο να πληρούν τα κριτήρια αυτά προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση, κατά τη χορήγηση του δανείου αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου. Υιοθετώντας αυτό το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης, τα Sustainability Linked Loans, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί έμπρακτα την περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε σε εταιρικές χρηματοδοτήσεις εντάσσοντας στη διαδικασία αξιολόγησης κριτήρια ESG.

Η πρώτη τέτοια χρηματοδότηση ήταν προς τον όμιλο ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και αφορά σε επενδύσεις της εταιρίας στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ, σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 120 MW.

Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε χρηματοδότηση ύψους 22 εκατ. ευρώ της National Energy Holdings, διεθνούς επενδυτή στον κλάδο των ΑΠΕ, για την κατασκευή πέντε φωτοβολταϊκών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 24 MW που είναι και η πρώτη επένδυσή της στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή διευρύνθηκε περαιτέρω και η Τράπεζα συνεχίζοντας την υποστήριξή της στον Όμιλο National Energy, προχώρησε στη χρηματοδότηση της εξαγοράς φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, συνολικής δυναμικότητας 70 MW, από τον Όμιλο Hellenic Capital Partners. Η συναλλαγή αυτή έρχεται ως συνέχεια της χρηματοδότησης εξαγοράς και κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων δυναμικότητας 24MW. H National Energy, με έδρα το Λονδίνο, χρηματοδοτείται από αμερικανικά κεφάλαια και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία έργων ΑΠΕ, με έμφαση σε φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα.

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χρηματοδοτήσεις που αντιστοιχούν στο 28% της εγκατεστημένης χωρητικότητας ΑΠΕ στην Ελλάδα.

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, η Τράπεζα ενέταξε κριτήρια ESG στη χρηματοδότηση της εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ. Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού 6 εκατ.ευρώ, αφορά σε επενδύσεις στην Ελλάδα για την μετατροπή της παραγωγής, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα. Με την χρηματοδότηση αυτή η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική και βιώσιμη οικονομία, ενισχύοντας παράλληλα την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας.

Πρόσφατα επίσης, η Τράπεζα ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση, ύψους 40 εκατ.ευρώ, της εταιρείας ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E. (ElvalHalcor), στη διαδικασία αξιολόγησης της οποίας εντάχθηκαν κριτήρια ESG. Με την εν λόγω συνεργασία, η Τράπεζα υιοθέτησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα κριτήρια ESG σε χρηματοδότηση προς τη Βιομηχανία.

Παράλληλα, η Τράπεζα διαθέτει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, προϊόντων και χρηματοδοτικών εργαλείων που στόχο έχουν να υποστηρίξουν τη μικρή αλλά και τη μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις στους κρίσιμους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και του εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών αλλά και οικιακών ενεργειακών υποδομών.

Τα εργαλεία αυτά παρέχονται τόσο από την ίδια την Τράπεζα όσο και σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς Αναπτυξιακούς Φορείς. Αξίζει να αναφερθεί η εξειδικευμένη γραμμή χρηματοδότησης Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), μέσω της οποίας χρηματοδοτούνται έργα που επιταχύνουν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Επιπρόσθετα, μέσω νέου προγράμματος της ΕΤΕπ, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει έργα «καθαρής» ενέργειας, όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εγκαταστάσεις βιοαερίου και βιομάζας και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, ενώ παράλληλα θα εξεταστούν νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.\

Παράλληλα, η Τράπεζα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένες λύσεις structured finance για επενδυτικά σχέδια μεγάλου προϋπολογισμού στους τομείς αυτούς καθώς και εξειδικευμένα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης και χρηματοδοτικές λύσεις για φωτοβολταϊκά έργα με ενεργειακό συμψηφισμό net -metering (για μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η Τράπεζα Πειραιώς διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταχεία απορρόφηση και την αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, μέσω του οποίου αναμένεται να εισρεύσουν στη χώρα 32 δις. ευρώ. Στόχος της Τράπεζας είναι να στηρίξει βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, και να συμβάλλει στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων συνεισφέροντας στη μέγιστη δυνατή μόχλευση των πόρων αυτών.

Alpha Bank

Η Alpha Bank εφαρμόζει επί σειρά ετών πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από όλους τους τομείς της καθημερινής της λειτουργίας και αυξάνουν το θετικό της αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον, αξιοποιώντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, αναφέρει η Ρούλη Χριστοπούλου, επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Alpha Bank.

«Η Τράπεζά μας διαχρονικά, αναπτύσσει και παρέχει τραπεζικά προϊόντα με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, προσφέρει θεματικές επενδύσεις που άμεσα ή έμμεσα επιδρούν θετικά στην ανθρωπότητα και στο περιβάλλον (Socially Responsible Investing – SRI), καθώς και επιλογές αμοιβαίων κεφαλαίων που λαμβάνουν επίσης υπ’ όψιν την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση των υποκείμενων αξιών που διαχειρίζονται (Environmental, Social and Governance – ESG criteria), ενώ υποστηρίζει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές επενδύσεις και επενδύει σε μεγάλες υποδομές και έργα με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο», προσθέτει η κυρία Χριστοπούλου.

Η Alpha Bank πρωταγωνιστεί στην αναγέννηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη της οικονομίας, χρηματοδοτώντας εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύμβουλος για τις επενδύσεις.

Ενδεικτικά παραδείγματα projects αειφορίας με πρωταγωνιστική συμμετοχή της Alpha Bank είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια, η Εγνατία Οδός, οι ΣΔΙΤ Σχολικών Κτιρίων, το Ταμείο Ανάπτυξης, το έργο του Πύργου Πειραιά, καθώς και το project της διπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων.

Ιδιώτες

Η Τράπεζα παρέχει στους ιδιώτες πελάτες της ολοκληρωμένα προϊόντα που προωθούν έμπρακτα την “ πράσινη” ενέργεια, με τη σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις, στην οποία περιλαμβάνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, για οικονομική και οικολογική κίνηση που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, με την Τράπεζα να χρηματοδοτεί το 100% της αξίας του νέου οχήματος.

Για τους πελάτες της που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια, η Τράπεζα προσφέρει το στεγαστικό πρόγραμμα “ Ενεργειακό Σπίτι”, που υποστηρίζει μία ενεργειακά αποδοτική κατοικία, με χρηματοδότηση που ανέρχεται στο 80% της αξίας του ακινήτου ενώ, για την οικολογική αναβάθμιση του σπιτιού, έχει δημιουργηθεί και το προϊόν “ Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό Δάνειο”, το οποίο παρέχεται με προνομιακούς όρους για εργασίες όπως η αλλαγή κουφωμάτων και η εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Alpha Bank, η θυγατρική Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ εντάχθηκε, τον Δεκέμβριο του 2018, στην παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Principles for Responsible Investment Initiative (PRI), που αποτελεί το κορυφαίο δίκτυο παγκοσμίως για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων που ενσωματώνουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια και θέματα διακυβέρνησης (ESG issues).

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (Lux) Global Themes FoF, εναρμονισμένο με τη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, κατέγραψε τη μεγαλύτερη απόδοση για το 2020 μεταξύ των αμοιβαίων κεφαλαίων της εταιρείας του Ομίλου Alpha Bank. Το Alpha (Lux) Global Themes FoF διαθέτει ισχυρό προφίλ βιωσιμότητας (sustainability) και επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες, η νέα γενιά καταναλωτή και οι δημογραφικές αλλαγές, συγκεκριμένα, αφορά σε επενδύσεις που σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών ρύπων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, την αύξηση της αποδοτικότητας πηγών ενέργειας μέσω τεχνολογίας, την προστασία των φυσικών πόρων, τα «πράσινα» κτίρια κ.ά.

Παράλληλα, η εταιρία του Ομίλου Alpha Bank Alpha Ventures επενδύει σε εταιρείες που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και ενισχύουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας, παρέχοντας στους φορείς άσκησης ενεργειακής πολιτικής, τους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας, εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών.

Πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την υπευθυνότητα

Με την αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγή να αποτελεί βασική προτεραιότητα, η Alpha Bank ακολουθεί τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) και αξιολογεί τις επικείμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο να αποτυπώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν μεταβατικούς κινδύνους.

Συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, προσυπογράφοντας, το 2019, τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Με στόχο την εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία UNEP FI.

Η Alpha Bank υπόκειται σε αξιολογήσεις από διεθνείς αναλυτές και οίκους αξιολόγησης και βελτιώνει διαρκώς την επίδοσή της σε θέματα που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG, μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς δείκτες όπως ο δείκτης MSCI ESG Rating, όπου η Τράπεζα έλαβε τον Αύγουστο του 2020 την βαθμολογία ΑΑ, ο χρηματιστηριακός δείκτης αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series, το Carbon Disclosure Project (CDP) καθώς και ο δείκτης Vigeo Eiris – Best EM Performers που περιλαμβάνει τις 100 εταιρείες από τις αναδυόμενες αγορές με την καλύτερη επίδοση σε θέματα ESG.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Alpha Bank παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στο πλαίσιο του Προγράμματος “ EaSI Microfinance”, σε συνεργασία με το “ Perrotis College” της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής. Μέσα από ένα ευρύ δίκτυο εμπειρογνωμόνων και συνεργατών και έναν μεγάλο αριθμό προγραμμάτων εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδικευμένης υποστήριξης, καλύπτονται συμβουλευτικές ανάγκες σε ποικίλα θέματα, όπως η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της παραγωγής, η τυποποίηση και η μεταποίηση προϊόντων και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Eurobank

Χρηματοδοτικά προγράμματα προώθησης της πράσινης καθαρής ενέργειας

Επιχειρήσεις

Η Eurobank επιδιώκει, εντός του 2021, την περαιτέρω επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη συνέχιση της στήριξης Ελλήνων και ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Πρόκειται για ένα σταθερό προσανατολισμό για την Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της, για τη χρηματοδότηση της οικονομίας, με στόχο την εδραίωση μίας βιώσιμης ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια.

Πρέπει να επισημανθεί πως το 2020 η Τράπεζα υπέγραψε τη συμφωνία χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής – Κρήτης, η οποία θα υλοποιηθεί από την εταιρεία Αριάδνη Interconnection ΑΕΕΣ, θυγατρική του ΑΔΜΗΕ, ενός έργου μείζονος σημασίας για την ελληνική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Eurobank στηρίζει τις μεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ μέσω σύνθετων τραπεζικών προϊόντων, με έμφαση στις δομημένες χρηματοδοτήσεις Project Finance και, ταυτόχρονα, ενισχύει τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ΑΠΕ, όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα με μικρή εγκατεστημένη ισχύ. Επιπρόσθετα, δραστηριοποιείται στη χρηματοδότηση λοιπών επενδύσεων φιλικών προς το περιβάλλον, χρηματοδοτώντας επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο που κατασκευάστηκαν σε αντικατάσταση παλιών ρυπογόνων μονάδων.

Ιδιώτες:

Η Eurobank με τα προγράμματά της εστιάζει, κυρίως:

Στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και χρηματοδοτεί ιδιοκτήτες προκειμένου να καλύψουν κάθε στεγαστική ανάγκη με πράσινο προσανατολισμό (Πράσινα Δάνεια Κατοικίας). Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η υλοποίηση εργασιών για την εξοικονόμηση ενέργειας ή/και την παραγωγή ενέργειας με την προσθήκη οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος, η αγορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού ή/και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Παράλληλα, παρέχει χρηματοδότηση, με ιδιαίτερα προνομιακή τιμολόγηση, για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου, μέσω δικτύου συνεργατών.

Kριτήρια ESG

Η ευθυγράμμιση με την Συμφωνία των Παρισίων 2015 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που όρισαν αρχικά το πλαίσιο ESG (Environmental, Social Governance), συνιστά προτεραιότητα για την Eurobank η οποία έχει υπογράψει τις παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής ενώ υπέβαλε, ήδη, την πρώτη αναφορά για τις δράσεις της στο UNEP FI των Ηνωμένων Εθνών.

Εστιάζοντας, ειδικά, στο περιβάλλον, ενδεικτικό της φιλοσοφίας και της στρατηγικής της είναι η συμμετοχή της Τράπεζας στην έκδοση του πρώτου πιστοποιημένου «πράσινου» εταιρικού ομολόγου στην ελληνική αγορά, όπως και το ότι εισήγαγε, πρώτη στην ελληνική αγορά, μια νέα γενιά καρτών από οικολογικό, βιοδιασπώμενο υλικό, υιοθετώντας τα διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα.

Η περαιτέρω ενσωμάτωση κινδύνων και παραγόντων βιωσιμότητας που σχετίζονται με το κλίμα, στη στρατηγική και στις επενδυτικές αποφάσεις της Τράπεζας, αποτελούν δέσμευση της διοίκησης, των μετόχων και των συνεργατών στη βιώσιμη χρηματοδότηση.

Η Eurobank  στηρίζει σταθερά τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, χρηματοδοτεί λοιπές επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις επιχειρήσεις με παροχή χρηματοδοτήσεων σε καθαρές τεχνολογίες καθώς και σύγχρονες συμβουλευτικές υπηρεσίες, ενώ δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών όπως η WWF VISA και το Πράσινο Δάνειο Κατοικίας.

Έχοντας δεσμευτεί να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υλοποιεί πολιτική αειφόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντική πολιτική και πολιτική διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητάς της. Επιπλέον, έχει θεσπίσει Πράσινη Πολιτική Προμηθειών με στόχο την αξιολόγηση και την επιλογή των προμηθευτών και με περιβαλλοντικά κριτήρια ενώ αξίζει να υπογραμμισθεί η έκδοση e-Statements για τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Μέσα από ένα πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συστηματικά παρακολουθεί τις επιδόσεις της και θέτει συγκεκριμένους στόχους. Με όχημα σειρά δεικτών αξιολόγησης και τη διαρκή παρακολούθηση της βιωσιμότητας μετράει και αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατανάλωση ενέργειας και νερού, τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, τη διαχείριση αποβλήτων, τον Περιβαλλοντικό & Κοινωνικό κίνδυνο στις χρηματοδοτήσεις της. Η χρήση δεικτών συνεισφέρει στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και στις μελλοντικές προβλέψεις. Επιπλέον, τροφοδοτείται με δεδομένα που χρησιμεύουν στην αναδιάταξη της στρατηγικής της καθώς και στην παροχή υπεύθυνης και διαφανούς πληροφόρησης σε επενδυτές και πελάτες.

Συμμετέχει ενεργά στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EMAS) και αποτελεί μέλος της μόνιμης ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων (EEFIG), θεσμοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηματοδότηση Ενεργειακής Απόδοσης. Συμμετέχει στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Hellas) και ως πρεσβευτής βιωσιμότητας στην πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ελλάδα (Sustainable Greece 2020).

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

H Eurobank εργάζεται εντατικά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλάνου υποστήριξης στο άμεσο μέλλον, με στόχο την ενημέρωση αλλά και την υποστήριξη των πελατών της που ενδιαφέρονται, ειδικά, για «πράσινες» χρηματοδοτήσεις, ώστε να επωφεληθούν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από τις ευκαιρίες που συνδέονται με την ένταξη της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική τους στρατηγική.

Όπως επισημαίνει η Κατερίνα Πέππα, από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης του Ομίλου της Eurobank «σήμερα, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν, να ισχυρισθεί πως δεν αντιλαμβάνεται τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και την αναγκαιότητα ενίσχυσης της «πράσινης οικονομίας» για το μέλλον του πλανήτη. Αποτελεί συνεπώς τεράστια ευθύνη όχι μόνο των πολιτών αλλά και των φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας να προσαρμόσει τη λειτουργία και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων αυτών».

« Η Eurobank, πέραν της προσαρμογής που ήδη έχει δρομολογήσει στην οργάνωση και λειτουργία της, σύμφωνα με τις επιταγές της Συμφωνίας των Παρισίων 2015 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο ESG, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αφενός για να προσφέρει στους πελάτες της πολύπλευρη στήριξη με νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και με ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια της ψηφιακής τους αναβάθμισης και, αφετέρου να καλλιεργήσει την περιβαλλοντική κουλτούρα, χρηματοδοτώντας πράσινες επενδύσεις, είτε πρόκειται για μεγάλα έργα εθνικής εμβέλειας είτε ιδιωτικές επενδυτικές πρωτοβουλίες», προσθέτει η Κατερίνα Πέππα.

Attica Βank

«H χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και των Υποδομών αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής για την Attica Bank και συντάσσεται πλήρως με το Επιχειρηματικό της Σχέδιο για την τριετία 2021-2023. Η στόχευση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά απαντά σε ότι αφορά στον κλάδο της πράσινης ενέργειας, στον παγκόσμιο προσανατολισμό για μετάβαση από τις κλασσικές μορφές παραγωγής ενέργειας στην παραγωγή μέσω ΑΠΕ. Ειδικότερα, για έργα Φ/Β στη χώρα μας, με βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, εκκρεμούν προς αξιολόγηση αρκετές χιλιάδες αιτήσεις για προσφορά όρων σύνδεσης. Η Attica Bank εδώ και καιρό αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των επενδυτών, είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που σχεδίασε και προσφέρει ειδικά καινοτόμα προϊόντα για τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επενδύσεων. Τα προϊόντα αυτά είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και οδηγούν στην ταχεία και αποτελεσματική ολοκλήρωση της κάθε επένδυσης προσφέροντας ανταγωνιστικούς όρους και τιμολόγηση, ενώ οδηγούν σε επικερδείς συνεργασίες τόσο για τον πελάτη όσο και για την Τράπεζα.

Παράλληλα, εξελίσσεται και τροποποιείται η ανάγκη υποψήφιων επενδυτών για χρηματοδοτήσεις έργων και άλλων μορφών ΑΠΕ (Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, Βιοαέριο κλπ) ενόψει και της έναρξης των προγραμμάτων που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, η Attica Bank έχει επιλέξει μέσω του τριετούς Business Plan να στηρίξει τη χρηματοδότηση τέτοιων επενδύσεων», αναφέρει ο Μιχάλης Ορφανάκος, διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρηματικής Τραπεζικής της Τράπεζας

Τα κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων και επιχειρήσεων ξεπερνούν την παραδοσιακή λογική της απλής ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων και ενισχύονται με νέα κριτήρια, όπως η πρόθεση μίας επιχείρησης να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Κατ’ επέκταση η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελεί διεθνώς μια ταχέως ανερχόμενη τάση αξιολόγησης του «Επιχειρείν» από το Τραπεζικό Σύστημα.

Η Attica Bank ακολουθώντας τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτίθεται να εφαρμόσει κριτήρια αξιολόγησης με όρους πράσινης ανάπτυξης, κατά τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που επιθυμούν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος μέσα από δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας όπως αλλαγή λαμπτήρων, αλλαγή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ανανέωση στόλου των οχημάτων τους με οχήματα χαμηλών ή/και μηδενικών ρύπων ή/και τη δημιουργία σταθμών φόρτισης (χρηματοδότηση ηλεκτροκίνησης).

Στόχος της Attica Bank είναι να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες προκλήσεις της αγοράς και ταυτόχρονα να υλοποιήσουν το δικό τους βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Όπως αναφέρει ο κ.Ορφανάκος επιθυμία της Attica Bank είναι να ανταποκριθεί ξεχωριστά στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε επιχειρηματία.

Η Attica Bank δεν αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως πελάτη, αλλά ως συνεργάτη επιδιώκοντας μια μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή σχέση. Στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν τόσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όσο και στην ενεργειακή αναβάθμισή τους, παρέχεται εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και υπηρεσίες που σκοπό έχουν την ολιστική προσέγγιση της σχέσης.

Το τριετές επιχειρηματικό σχέδιο της Attica Bank περιλαμβάνει έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού, απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο, προσφέροντας εργαλεία και λύσεις για να καλύψουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών/συνεργατών της.

Citi

H Citi εκτιμά ότι τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την ευκαιρία και την ευθύνη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια μετάβασης προς μία παγκόσμια οικονομία μηδενικών ρύπων και να συμβάλλουν θετικά στη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

H Citi για περισσότερα από 20 χρόνια πρωτοστατεί στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζει να ηγείται σημαντικών πρωτοβουλιών με εφαλτήριο για κάθε απόφαση κριτήρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το 1997 η Citi συμμετέχει στην πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Environment Finance (Finance UNEP Initiative), το 2003 συνδημιούργησε το σύμφωνο των Equator Principles, το 2010 έγινε μέλος στο UN Global Compact, το 2014 συνεισέφερε στη διαμόρφωση των Green Bond principles, το 2019 συνυπέγραψε το παγκόσμιο πλαίσιο των Poseidon Principles, κά.

Η Citi από το 2014 έως το 2019, χρηματοδότησε και διευκόλυνε λύσεις για χαμηλές εκπομπές άνθρακα με 164 δισ. δολάρια. Όπως έχει ανακοινωθεί στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής της Citi για βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται η δέσμευσή της να χρηματοδοτήσει με 1 τρις. ευρώ μέχρι το 2030 υπεύθυνα περιβαλλοντικά έργα που θα στηρίξουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε μία βιώσιμη σύγχρονη οικονομία μηδενικών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, να υποστηρίξει συστήματα υγείας, προγράμματα ανάπτυξης εργατικού δυναμικού και προσιτής στέγης.

Η νέα διευθύνουσα σύμβουλος της Citi, Jane Fraser ανακοίνωσε πρόσφατα τη δέσμευσή της για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050 τονίζοντας ότι η παγκόσμια στρατηγική ESG της Citi δεν περιλαμβάνει μόνο το δικό της τρόπο λειτουργίας καθώς η Citi ως μεγαλύτερη παγκόσμια τράπεζα, είναι διασυνδεδεμένη με πολλούς επιχειρηματικούς τομείς που εξαρτώνται στενά από τον άνθρακα και συνεχίζουν να ηγούνται της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Το πρόγραμμά της για καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2050, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στόχους για μείωση εκπομπών για τομείς εντάσεως άνθρακα, που επίσης έχουν ευκαιρίες μετάβασης σε επίπεδο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων εκπομπών για το 2030 για τα χαρτοφυλάκια ενέργειας και ισχύος. Όσο για τις εγκαταστάσεις και λειτουργίες της Citi, ο στόχος είναι καθαρό μηδενικό αποτύπωμα αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030.

Τα στελέχη της Citi Ελλάδας έχουν κεφαλαιοποιήσει όλη την εμπειρία και γνώση που έχει συσσωρευτεί και συνεχίζει να προοδεύει στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης και σε στενή συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα ESG της Citi στηρίζουν τη στρατηγική μετάβασης των εταιριών σε μία νέα πιο πράσινη εποχή με μηδενικούς ρύπους.

ΗSBC

Σε παγκόσμιο επίπεδο η HSBC βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της βιώσιμης χρηματοδότησης για περισσότερο από μια δεκαετία. To 2017 ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να παράσχει βιώσιμη χρηματοδότηση και επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έως το 2025. Μέχρι το τέλος του 2020, είχε ήδη διαθέσει 93 δισεκατομμύρια δολάρια, αναφέρει η Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director – Head of Wholesale Banking Greece, HSBC.

Στα τέλη του 2020, η HSBC έθεσε φιλόδοξους στόχους, ώστε να ευθυγραμμιστούν οι εκπομπές άνθρακα που παράγονται από το χαρτοφυλάκιο των πελατών της, με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για καθαρές μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, η τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους λειτουργίας και φιλοδοξεί να τους χρηματοδοτήσει και να ενισχύσει τις επενδύσεις που βοηθούν σε αυτή τη μετάβαση με ποσό που κυμαίνεται μεταξύ 750 δισεκατομμυρίων και 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ, έως το 2030.

Το 2020 το περιοδικό Euromoney κατέταξε την HSBC ως την «Κορυφαία Τράπεζα Παγκοσμίως για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση». Το ίδιο έτος, στη Δυτική Ευρώπη, το περιοδικό «The Banker» βράβευσε την HSBC ως την «Επενδυτική Τράπεζα της Χρονιάς για τη Βιωσιμότητα για το έτος 2020».

Η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο αποτελεί βασικό πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης ενώ και στη χώρα μας οι επιχειρήσεις επιδεικνύουν αυξημένη προθυμία ώστε να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Εξάλλου η πρόσφατη έρευνα HSBC Navigator δείχνει ότι το 94% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα (και 86% παγκοσμίως) προσδοκούν επιχειρηματικές ευκαιρίες από τη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους. Και οι επενδυτές αντίστοιχα δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα.

Όπως αναφέρει η Αλεξάνδρα Κονίδα, στην Ελλάδα απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις σε τομείς όπως οι βιώσιμες πόλεις, η κυκλική οικονομία, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καθαρή γαλάζια ανάπτυξη, ο οικο-τουρισμός, η βελτίωση της γεωργικής τεχνολογίας και τα έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή σε ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά στις επιχειρήσεις, η επόμενη δεκαετία θα αποτελέσει σημείο καμπής για την υιοθέτηση καθαρών τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων. Όλες αυτές οι δεσμεύσεις, όμως, δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς σημαντικές επενδύσεις, έτσι, η βιώσιμη χρηματοδότηση κερδίζει έδαφος και εδώ εστιάζουμε στην Ελλάδα. Έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα, καθώς εντός του 2020, πραγματοποιήθηκαν τρεις εκδόσεις πράσινων ομολόγων (δύο διεθνείς και μια εγχώρια). Μία από αυτές, στην οποία συμμετείχαμε, αφορούσε στην έκδοση-ορόσημο του πρώτου πράσινου ομολόγου για λογαριασμό ελληνικής τράπεζας που επισημαίνει τη σημασία που έχουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έκδοση του πρώτου, πανευρωπαϊκά,Υψηλής Απόδοσης ομολόγου, με ρήτρα βιωσιμότητας (Sustainability Linked Bond) του οποίου ηγηθήκαμε στα μέσα Μαρτίου για λογαριασμό της μεγαλύτερης επιχείρησης ενέργειας στην Ελλάδα, τονίζει η κ. Κονίδα.

Ο τρόπος που δραστηριοποιείται η HSBC επηρεάζει τους πελάτες της, τους εργαζομένους της, τους προμηθευτές της, τις ρυθμιστικές αρχές, τους επενδυτές και την ευρύτερη κοινωνία, γι’ αυτό η υιοθέτηση κριτηρίων ESG στον τρόπο λειτουργίας της τράπεζας είναι κρίσιμη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα σημαντικό μέρος των δεσμεύσεων που ανακοίνωσε η τράπεζα το 2020 αποτελεί η πρόθεσή της να επιτύχει μηδενικές εκπομπές στις δικές της λειτουργίες και στην εφοδιαστική της αλυσίδα μέχρι το 2030. 

Η HSBC είναι μέλος της RE100, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που ενώνει τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι οποίες έχουν θέσει ως στόχο τη χρήση ενέργειας που έχει παραχθεί κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές.

Το 2012 η τράπεζα λανσάρισε σε παγκόσμιο επίπεδο το πρόγραμμά “ Reduce”, το οποίο αποτελείται από 10 στόχους εξοικονόμησης και της επέτρεψε όχι μόνο να περιορίσει τις εκπομπές, αλλά και τη χρήση ενέργειας, χαρτιού, νερού και την παραγωγή αποβλήτων. Στο τέλος του 2020 είχε πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της στα κτήριά και στα data center της.

Στην Ελλάδα στη διετία 2018-2020, η HSBC κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 15%, νερού κατά 18% και χαρτιού κατά 46%. Πρόσφατα βραβεύτηκε με “ Green Award” από την Boussias Communications για την πρωτοβουλία ανακύκλωσης νερού στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα που προέκυψε από ιδέα εργαζόμενου στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της HSBC επικεντρώνεται σε τρεις πυλώνες: την ανάπτυξη απαραίτητων για το μέλλον δεξιοτήτων, τις κλιματικές λύσεις και τη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

Το 2020, η συνολική κοινωνική προσφορά της παγκοσμίως, έφτασε τα 113 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένου και ενός κονδυλίου 25 εκατομμυρίων τα οποία διατεθήκαν σε έργα αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας, μερικά εκ των οποίων και στην Ελλάδα.

Στην Ελλάδα η HSBC ακολουθεί αυτή τη στρατηγική κοινωνικής προσφοράς διαθέτοντας ένα σημαντικό μέρος του συγκεκριμένου προϋπολογισμού για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι το πρόγραμμα Life Skills του Βρετανικού Συμβουλίου, το οποίο χρηματοδοτεί από το 2013. Παρόμοια, υποστηρίζει περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και κοινωνικά έργα στη χώρα μας.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η HSBC στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κάνουν αποτελεσματικότερες τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες και να προσαρμόσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο ώστε να περιορίσουν τους κινδύνους αλλά και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση. Στο πλαίσιο αυτό στηρίζει ενεργά τους πελάτες της κρατώντας τους ενήμερους για τις εξελίξεις και καθοδηγώντας τους σε αυτή την πορεία.

Για παράδειγμα, πρόσφατα σε επίπεδο Ομίλου συνεργάστηκε με το Loan Market Association, το οποίο δημοσίευσε τις Αρχές των Πράσινων Δανείων (Green Loan Principles) και τις Αρχές για τα Δάνεια με ρήτρα Βιωσιμότητας (Sustainability Linked Loan Principles). Η Τράπεζα στηρίζει τους πελάτες της ώστε να εντοπίσουν έργα και επενδύσεις που προκρίνονται για βιώσιμη χρηματοδότηση και ακολουθούν τις συγκεκριμένες Αρχές.

Ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε τη μετάβαση σε μηδενικές εκπομπές είναι μέσω της συνεργασίας. Για τις τράπεζες όπως η HSBC, αυτό σημαίνει να συντονιστούμε με τους πελάτες, τις κυβερνήσεις και τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να ανοικοδομήσουμε τον πλανήτη μετά την κρίση της πανδημίας και να ηγηθούμε ενός νέου κεφαλαίου για μια πιο πράσινη Ελληνική οικονομία, αναφέρει η κ.Κονίδα.

Πηγή