ΕΦΕΕΑ – ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ, 11/4/2024

myData

Ο κλάδος διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως τη δυσκολότερη στην ιστορία του. Η εντατικοποίηση, οι αμέτρητες πλατφόρμες που προστίθενται καθημερινά, η βίαιη ψηφιοποίηση, δυσκολεύουν κάθε μέρα τη ζωή μας. Αρκετοί συνάδελφοι δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα, άλλοι σκέφτονται να τα παρατήσουν

Σήμερα ο κίνδυνος να κλείσει μεγάλος αριθμός λογιστικών γραφείων είναι ορατός. Ο κλάδος μας διακατέχεται από αγωνία και ανασφάλεια για το αύριο. Είναι ξεκάθαρα αντιληπτό πια και στον πλέον κακόπιστο ότι είμαστε στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών και των μεγάλων εταιρειών του χώρου, όπου με μεθοδευμένες επιλογές οδηγούμαστε στη συγκέντρωση λογιστικού έργου στα μεγάλα εταιρικά σχήματα ελεγκτικών εταιρειών και άλλων, στερώντας έτσι λογιστικό έργο από τους αυτοαπασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες μικρών επί τω πλείστων οικογενειακής φύσεως λογιστικών γραφείων της χώρας.

Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των συναλλαγών εφαρμόζονται ήδη τα ηλεκτρονικά βιβλία, γνωστά ως myData, σχεδιασμός που ξεκίνησε το 2018 και υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς από την κυβέρνηση στο όνομα της μείωσης του κόστους και της πάταξης της φοροδιαφυγής.

Τα myData ήδη τσάκισαν τις μικρές, βιώσιμες μέχρι χθες εταιρείες λογισμικού και αποτελούν μοχλό εντατικοποίησης της εργασίας και για τους ίδιους αυτοαπασχολούμενους λογιστές. Κυρίως όμως επιδρούν σε όλες τις υπόλοιπες πολύ μικρές επιχειρήσεις αρνητικά.

Το ίδιο γίνεται με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, το ΕΡΓΑΝΗ II, την εφαρμογή των POS σε τεραστία κλίμακα στις συναλλαγές.

Τα myData αντί να να είναι μια εφαρμογή βοηθητική προς τους λογιστές, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο, καταργεί στην πράξη αυτό που λέμε λογιστική επιστήμη. Η στάση όμως της Φορολογικής Αρχής απέναντι στο λογιστικό κόσμο έχει σκοπό την επιβολή , πειθάρχηση και υποταγή σε προκρούστειες πρακτικές εναρμόνισης της λογιστικής επιστήμης με τα myData και όχι το αντίθετο, σε μια στρεβλή αντίληψη της τεχνολογίας και της αναπτυγμένης σύγχρονης πληροφορικής που αντί να χρησιμοποιείται προς όφελος λογιστών και μικροεπιχειρήσεων με μικρότερα διαχειριστικά κόστη για τις επιχειρήσεις και την οικονομία έχει αποδυθεί σε θεσμοθέτηση εξωφρενικών προστίμων αλλά και διασταυρωτικών ελέγχων τη στιγμή μάλιστα που δεν είχαν τελειώσει οι προθεσμίες

Ζητάμε

1. myData: Αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε μόνο των εσόδων. Καμιά σκέψη για επιβολή προστίμων.
2. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας
3. Καμία ανοχή στο «κλείδωμα » των δηλώσεων εισοδήματος – ΦΠΑ. Ανάκληση της απόφασης Α.1020/2024.

Ν 4557/2018

Τα τελευταία χρόνια το κράτος, συνηθίζει να μεταφέρει τις αρμοδιότητες του στους λογιστές -φοροτεχνικούς. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουμε δραματική συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού των εφοριών από τη μία μεριά και πολλαπλασιασμό των δηλωτικών υποχρεώσεων των φορολογούμενων, φυσικών και νομικών προσώπων από την άλλη. Όλος αυτός ο όγκος εργασιών πλέον διεκπεραιώνεται από τα γραφεία μας. Με το Ν. 4557/2018 καλούμαστε, να τηρήσουμε και ειδικό φάκελο για κάθε φορολογούμενο και να «ανακαλύψουμε» επιπλέον αν κάποιος φορολογούμενος εμπλέκεται σε αδιαφανείς φορολογικές πράξεις, κάνοντας έρευνα σε ένα απροσδιόριστο φάσμα, και να «ξεχωρίσουμε» αν οι φορολογικές πράξεις υποκρύπτουν και ποινικά αδικήματα.

Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε αν ένας φορολογούμενος απλά έχει αδήλωτα εισοδήματα, που σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι δική του μόνο υπαιτιότητα (π.χ. ανασφάλιστος, υποασφαλισμένος εργαζόμενος) ή έχει εμπλοκή και σε αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου.
Είναι σαφές ότι η διενέργεια μια τόσο διευρυμένης «έρευνας» εκτός όσων αναφέραμε ποιο πάνω (παραγρ. 5) προϋποθέτει την ύπαρξη ανάλογης υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό, που σε καμιά περίπτωση η συντριπτική πλειοψηφία των λογιστικών γραφείων δεν μπορεί να υποστηρίξει. Μοιραία επομένως τα περισσότερα λογιστικά γραφεία θα οδηγηθούμε σε κλείσιμο. Από την άλλη μεριά η ψηφιοποίηση του κράτους έχει τεράστιες δυνατότητες να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής καθώς και ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και να το αντιμετωπίζει.

Χαρακτηριστική είναι η υποχρέωση του λογιστή να πιστοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του φορολογούμενου αγνοώντας (θεωρώντας τα μη έγκυρα;) αυτά που είναι καταχωρημένα στην ΑΑΔΕ!!! Όλο το πνεύμα του νόμου διακατέχεται από αόριστες υποδείξεις για την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας και επεκτείνεται και σε τομείς αρμοδιότητας άλλων φορέων (τραπεζικό σύστημα , συμβολαιογραφικές πράξεις, συμβάσεις κ.λπ.). Παράλληλα οι ποινές βαριές που επικρέμονται ως δαμόκλειος σπάθη σε κάθε πράξη μας (και μάλιστα αναγόμενες σε παρελθόντα χρόνο) μας όχι μόνο μας στο κλείσιμο των γραφείων αλλά και στη δημιουργία ψυχοσωματικών βλαβών στον αυτοαπασχολούμενο λογιστή.

Παράλληλα από τις διατάξεις του νόμου δεν προκύπτει καμία προστασία στο λογιστή.

Ως εκ τούτου

Εκφράζουμε την αντίθεση μας στο νόμο και ζητάμε

– Άμεση απενεργοποίηση των διατάξεων και καμία εμπλοκή των Λογιστών/στριων με το Ν. 4557/2018
– Ανάκληση των εντολών ελέγχου που έχουν εκδοθεί για λογιστές
– Καμία επιβολή ποινής σε λογιστές για ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί
Ασθένεια
Γιατί το βάζουμε. Δηλωτικές υποχρεώσεις – σημαντικά πρόστιμα
Ένας λογιστής υποβάλλει εκατοντάδες δηλώσεις κάθε μήνα για τους πελάτες 250 η 500 κάθε εκπρόθεσμη δήλωση
– Η νομοθέτηση της ασθένειας (άρθρο 67 Ν. 5042/2023) του λογιστή δεν μας καλύπτει. Περιπτώσεις που η νοσηλεία σε νοσοκομείο είναι μικρότερη των τριών ημερών, ατύχημα που απαγορεύει η δυσκολεύει τη μετακίνηση, χημειοθεραπείες κ.λπ. που τα ιατρικά πρωτοκολλά επιβάλλουν μεγάλη αποχή από την εργασία δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Επιβάλλεται να διεκδικήσουμε πραγματική αναγνώριση της ασθένειας, εφόσον υπάρχει αναρρωτική άδεια ή λοχεία βεβαιωμένη. Επιπλέον για το διάστημα ασθένειας ή λοχείας να διεκδικήσουμε επίδομα ασθένειας και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων.
– Η μητρότητα, πρέπει να προστατευτεί,
– Δεν είναι δυνατόν η αυτοαπασχολούμενη λογίστρια νέα μητέρα να μην έχει το δικαίωμα να απέχει από την εργασία της ούτε για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί.
– Το αίτημα για θεσμοθετημένη άδεια μητρότητας στον κλάδο μας που θα εξασφαλίζει στις συναδέλφισσες τη δυνατότητα να μην εργάζονται για να φροντίσουν την υγεία ενός νεογέννητου και τη δική τους δεν είναι υπερβολικό ούτε μαξιμαλιστικό. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας, είναι αν θέλετε η πρώτη έγνοια της αυτοαπασχολούμενης λογίστριας που θέλει να κάνει οικογένεια. Η τετράμηνη άδεια κύησης – λοχείας για τις αυτό απασχολούμενες λογίστριες είναι όνειρο θερινής νυκτός. Τη στιγμή μάλιστα που έχει θεσμοθετηθεί επιπλέον η 9μηνη άδεια μητρότητας και για τις αυτοαπασχολούμενες (Ν. 5079/2023)
– λογιστή θα πρέπει να επεκταθεί και στην ασθένεια των τέκνων, όπως προβλέπεται για τους μισθωτούς (έστω για αυτές τις ελάχιστες 6)
– Πραγματική νομοθέτηση της ασθένειας με βάση τις ιατρικές βεβαιώσεις και τα ιατρικά πρωτόκολλα. Επιπλέον για το διάστημα ασθένειας ή λοχείας, χορήγηση επιδόματος ασθένειας και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων.
– ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι εδώ και καιρό κυβέρνηση και μεγάλο-εταιρείες του κλάδου απεργάζονται την επαγγελματική μας εξαΰλωση.

Οφείλουμε στον εαυτό μας, στις οικογένειες μας, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία, να δηλώσουμε ότι δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Το μόνο πια που έχει απομείνει, είναι η αξιοπρέπεια μας. Δεν μπορούμε να την απαρνηθούμε κι αυτή.

Δε χωράει καμία επανάπαυση ή απογοήτευση. Χαμένος αγώνας είναι μόνο αυτός που δεν έχει δοθεί.

Η ζωή μας έχει μεγαλύτερη αξία από τα ποσοστά του κέρδους μιας χούφτας μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω από τα αυτονόητα.

Το ΔΣ της Ένωσης υλοποιώντας σχετική απόφαση της ΓΣ, αποφάσισε την κλιμάκωση του αγώνα μας, καλώντας σε κινητοποίηση του κλάδου με κλείσιμο των γραφείων και συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 12/4/2024 και ώρα 13.00.

Η πρωτοβουλία της ΕΦΕΕΑ για την πανελλαδική σύσκεψη Ενώσεων, αντιπροσώπων και άλλων συναδέλφων το Σάββατο 30/3, στέφθηκε με επιτυχία. Επιβεβαιώθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων που συμμετείχαν, η ανάγκη της έντασης των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση της επίθεσης που δέχεται το επάγγελμα και κατά συνέπεια η ζωή μας.

Συντονίζουμε τη δράση μας με τις επαγγελματικές οργανώσεις των πελατών μας και των μισθωτών συναδέλφων μας.
Συμμετέχουμε μαζί με όλο το λαό, στο απεργιακό συλλαλητήριο στις 17/4/2024

Άμεση προτεραιότητα όμως έχει η κλαδική μας κινητοποίηση στις 12/4/2024 και ώρα 13.00 έξω απ το υπουργείο Οικονομικών

Οι διεκδικήσεις μας

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Άμεση απενεργοποίηση του ν. 4557/2018 με την προοπτική της κατάργησης του. Ανάκληση των εντολών ελέγχου. Καμία επιβολή προστίμου για το Ν. 4557/2018
2. myDATA: Αποστολή στην ΑΑΔΕ μόνο των εσόδων. Καμιά σκέψη για επιβολή προστίμων.
3. Τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία να είναι η μοναδική πηγή προσδιορισμού κάθε φορολογίας
4. Καμία ανοχή στο «κλείδωμα» των δηλώσεων εισοδήματος – ΦΠΑ
5. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
6. Δραστική μείωση των αυτοτελών προστίμων τουλάχιστον στο 1/3 του σημερινού ορίου
7. Η νομοθέτηση της ασθένειας του λογιστή δεν μας καλύπτει. Περιπτώσεις που η νοσηλεία σε νοσοκομείο είναι μικρότερη των 3 (τριών) ημερών, ατύχημα που απαγορεύει ή δυσχεραίνει την μετακίνηση , χημειοθεραπείες κ.λπ. που τα ιατρικά πρωτοκολλά επιβάλλουν μεγάλη αποχή από την εργασία δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Πραγματική αναγνώριση της ασθένειας , εφόσον υπάρχει αναρρωτική άδεια ή λοχεία. Επιπλέον για το διάστημα ασθένειας ή λοχείας, χορήγηση επιδόματος ασθένειας και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων.
8. Καθιέρωση του μήνα Αυγούστου ως περιόδου αδείας και ανάπαυσης του κλάδου με μετάθεση εντός του Σεπτεμβρίου των δηλωτικών υποχρεώσεων Υ.Ο. & Εργασίας.
9. Κατάργηση των υψηλών προστίμων αναφορικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων για οντότητες που έχουν μέλη φυσικά πρόσωπα και οι δικαιούχοι προκύπτουν μέσα από άλλα αρχεία, όπως Γ.Ε.Μ.Η ,Δ.Ο.Υ κλπ. Η πλατφόρμα των πραγματικών δικαιούχων να ενημερώνεται αυτόματα από το Μητρώο του TAXIS. Να δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα και τα στοιχεία των Οικονομικών καταστάσεων Τράπεζα της Ελλάδος να αντλούνται από τη πλατφόρμα του Γ.Ε.Μ.Η. αυτοματοποιημένα.
10. Αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος
11. Διακοπή εργασιών εταιρειών με βάση τον πραγματικό χρόνο και όχι με βάση την καταχώριση στο ΓΕΜΗ για τις μετά το 2016 διακοπές εργασιών.
12. Επίλυση του προβλήματος των μακροχρόνιων διεκπεραιώσεων υποθέσεων στην πλατφόρμα «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ». Επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών.
13 Ελεύθερη επίσκεψη των λογιστών φοροτεχνικών στις Δ.Ο.Υ. και λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς ραντεβού.
14. Επαναφορά των ρυθμίσεων των 120 δόσεων. Διαγραφή -προστίμων- προσαυξήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Η Ηλεκτρονική κάρτα να ισχύει για επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 50 ατόμων (όριο μικρών επιχειρήσεων).
2. Να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του ΣΕΠΕ.
3. Κατάργηση ετήσιου πίνακα προσωπικού.
4. Κατάργηση υποβολής πίνακα σε περίπτωσης νομοθετικής αύξησης μισθών ή υπογραφής σύμβασης. Να γίνεται έλεγχος από την ΑΠΔ
5. Να γίνονται ηλεκτρονικά όλες οι μεταβολές στις πλατφόρμες των Ταμείων.
6. Όταν εκδίδονται ανακοινώσεις και κυρώνεται η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας να παρέχεται εύλογος χρόνος για την ενημέρωση των Λ/Φ και των επιχειρήσεων, την προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων καθώς και την εφαρμογή τους ώστε να αποφεύγονται προβλήματα που δημιουργούνται.
7. Ελεύθερη επίσκεψη των λογιστών φοροτεχνικών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ, χωρίς ραντεβού.
8. Για το διάστημα ασθένειας ή λοχείας, χορηγείται επίδομα ασθένειας και απαλλαγή από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς απώλεια δικαιωμάτων.
9. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων. Χορήγηση πλήρους σύνταξης μετά από 30 έτη ασφάλισης. Μείωση του ορίου συνταξιοδότησης στα 60 έτη για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες.

ΛΟΙΠΑ

1 . Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Κατάργηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κατάργηση των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, στην υγεία στα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ύδρευσης και τηλεπικοινωνίας
2. Κατάργηση του ΕΦΚ σε βενζίνη, πετρέλαιο που αποτελεί πάνω από το 50% στην τελική τιμή.
3. Πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου κίνησης-θέρμανσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
4. Κατάργηση της τραπεζικής προμήθειας στις ψηφιακές συναλλαγές
5. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τα εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά.
6. Αποφασιστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης για Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλους αυτούς τους κρίσιμους τομείς.
7. Να σταματήσει, εδώ και τώρα, το αίσχος των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών και της μικρής επαγγελματικής στέγης
8. Επιδότηση ενοικίου για εργατικά και λαϊκά νοικοκυριά, τους φοιτητές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης και αύξηση της επιδότησης

Πηγή