Τα νέα του ΕΣΠΑ

Η #EUMRSWEEK έφτασε στο τέλος της!

26/3/2021

Η δεύτερη Εβδομάδα Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ #EUMRSWeek διεξήχθη διαδικτυακά από 1 έως 5 Μαρτίου 2021. Το τρίπτυχο σύνθημα της διοργάνωσης, Επανασύνδεση, Αναθεώρηση και Ανάκαμψη, καλύφθηκε πλήρως από τις πολλαπλές και ποικίλες συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας. 

Η πρώτη μέρα της εκδήλωσης ήταν αφιερωμένη στην επανασύνδεση των βασικών φορέων υλοποίησης, των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερομένων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και στην αναθεώρηση των μεταξύ τους σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με στόχο την οργανωμένη ανάκαμψη από την πανδημία. Σε συνέχεια της εναρκτήριας συνεδρίας, έλαβαν χώρα ‘bottom-up’ συνεδρίες για τη συμμετοχή/ εμπλοκή της νεολαίας και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, καθώς και συζήτηση γύρω από τη διαδικασία ανάκαμψης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών από την πανδημία της νόσου COVID-19 με συγκεκριμένες επιτόπου δράσεις. Σε μια ευρωπαϊκή πολιτική, οι πολίτες είναι απαραίτητο να αισθάνονται συνδεδεμένοι και μέρος του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Παρότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές φαίνονται να είναι αρκετά περίπλοκες και τεχνικές, η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της κοινωνίας και των στρατηγικών κρίνεται αναγκαία. Οι συνεδρίες της πρώτης ημέρας, φέρνουν στο προσκήνιο τους εκπροσώπους των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας, με στόχο τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την αξιοποίηση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών για την παροχή κινήτρων για συμμετοχή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής.

Τη δεύτερη ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας πραγματοποιήθηκαν οι κλειστές συνεδρίες: το διοικητικό συμβούλιο της EUSAIR, δύο εργαστήρια για τη διαδικασία ενσωμάτωσης των στόχων και προτεραιοτήτων της στρατηγικής EUSALP και η συνάντηση εθνικών συντονιστών της EUSBSR. Το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε το ανοιχτό εργαστήριο για τη συμβολή των στρατηγικών EUSAIR και EUSDR στις προτεραιότητες του Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου των Δυτικών Βαλκανίων.

Το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάκαμψης της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων και την ενίσχυση της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης. Επιπλέον, το σχέδιο στηρίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των Δυτικών Βαλκανίων και την εφαρμογή των κατάλληλων μεταρρυθμίσεων, ώστε να μπορέσει η συγκεκριμένη περιοχή να ακολουθήσει την πορεία της ΕΕ και να έρθει πιο κοντά στην ενιαία αγορά της. Σε αυτό το έργο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι δύο ευρωπαϊκές στρατηγικές, για την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR), όπου η παρουσία των Δυτικών Βαλκανίων είναι αισθητή.

Οι δύο στρατηγικές αποτελούν τα λειτουργικά πλαίσια πολιτικής και συνεργασίας, που μπορούν να προωθήσουν σημαντικά την εφαρμογή των συμφωνημένων διαδικασιών. Ακόμα, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των Δυτικών Βαλκανίων και ως όχημα για τη διευκόλυνση της χάραξης των πρωτοβουλιών τοπικής πολιτικής της ΕΕ στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Η τρίτη ημέρα της #EUMRSWeek ασχολήθηκε με τη διαδικασία ενσωμάτωσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η διαδικασία «ενσωμάτωσης» αναφέρεται στη συμπερίληψη των προτεραιοτήτων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών στα εθνικά/ περιφερειακά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 και αποτελεί κεντρική δραστηριότητα όλων των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τις χώρες της ΕΕ όσο και τις μη ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Στόχος της διαδικασίας ενσωμάτωσης είναι να διασφαλιστεί πως τα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, καθώς και τα στρατηγικά έγγραφα των τρίτων χωρών, υποστηρίζουν τους στόχους των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και πως σε αντάλλαγμα, οι στρατηγικές εξασφαλίζουν ότι τα προγράμματα θα είναι περισσότερο αποτελεσματικά και θα έχουν ισχυρότερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική επίδραση. Ακόμα, η απογευματινή σύνοδος για την ευθυγράμμιση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές της ΕΕ, συγκέντρωσε εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, προκειμένου να συζητήσουν και να ανταποκριθούν στα συμπεράσματα της 3ης έκθεσης για την εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ.

Την τέταρτη μέρα του συνεδρίου, έλαβαν χώρα έξι διαδοχικά εργαστήρια σχετικά με τις ευκαιρίες που προφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, Horizon Europe, Digital Europe, Connecting Europe Facility, LIFE, SingleMarket και ERASMUS+, στην υποστήριξη της δράσης των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών για τη νέα προγραμματική περίοδο2021-2027.

Η #EUMRSWeek ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου 2021 με τις δύο συναντήσεις, την 13η συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου και την 4η συνάντηση των τεσσάρων προεδριών των μακροπεριφερειακών στρατηγικών.

Είδος

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/4/2021

Πηγή