Τα νέα του ΕΣΠΑ

Η EUSAIR προσπαθεί για περισσότερα

2/11/2020

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (European Week of Regions and Cities – EWRC2020), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή  συνάντηση-συζήτηση των εκπροσώπων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR), σχετικά με τις νέες προκλήσεις και προτεραιότητες που αναδείχθηκαν με την έξαρση της πανδημίας του COVID 19. Η συνάντηση/ εργαστήριο με τίτλο “Η EUSAIR προσπαθεί για περισσότερα”, διεξήχθη στις 14 Οκτωβρίου του 2020.

Η προστασία των πολιτών από την πανδημία και η αναζωογόνηση των τομέων που πληγήκαν οικονομικά από τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας είναι υψίστης σημασίας για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχοντας κινητοποιήσει πλήθος οικονομικών πόρων και εργαλείων προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα προχωράει μπροστά προς μία πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Η EUSAIR αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο συνεργασίας για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των βασικών αξιών και πολιτικών της ΕΕ πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής & Ιονίου μέσω της προώθηση της συνεργασίας των κρατών-μελών της ΕΕ με τις χώρες των δυτικών Βαλκανίων, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις της πανδημίας, διευκολύνοντας τις επενδύσεις σε τομείς ενέργειας και μεταφορών, περιβάλλοντος, γαλάζιας ανάπτυξης, τουρισμού κ.α.

Αυτό το κρίσιμο σημείο, πριν από την αξιολόγηση των 6 χρόνων λειτουργίας της EUSAIR και μετά την έξαρση της πανδημίας του COVID-19, μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την έναρξη μίας πολύτιμης συζήτησης για την επανεξέταση του ρόλου της στρατηγικής σύμφωνα με τις τρέχουσες και νέες παγκόσμιες προκλήσεις, για την προώθηση της σταθερότητας και ευημερίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανανεωμένη EUSAIR οφείλει να πλαισιώνεται από τις ακόλουθες αρχές: Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Αποτελεσματικότητα και Κοινά Στρατηγικά Συμφέροντα.

Το εργαστήριο προσανατολίστηκε στην δημιουργία μιας συζήτησης μεταξύ των κύριων φορέων της EUSAIR για το μέλλον της στρατηγικής.

 Οι κύριοι ομιλητές του εργαστηρίου ήταν:

  • Luisa Chiodi, Διευθύντρια του Παρατηρητηρίου Βαλκανίων και Καυκάσου (OBC Transeuropa -OBCT), Ιταλία
  • Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής ΕΑΣ – Εθνικός συντονιστής της EUSAIR, Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Ελλάδα
  • Jean-Pierre Halkin, Επικεφαλής του Τομέα Δ1, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, REGIO.D1, Βέλγιο
  • Andreja Jerina, Εθνική συντονίστρια της EUSAIR, Δημοκρατία της Σλοβενίας, Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, Σλοβενία.

Σύμφωνα με την Andreja Jerina, έπειτα από 6 χρόνια λειτουργίας η EUSAIR έχει καταφέρει πολλά και αξιόλογα επιτεύγματα. Στις πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία της στρατηγικής συγκαταλέγεται η ένταξη της Βορ. Μακεδονίας και η πρόταση για ένταξη του Σαν Μαρίνο, γεγονότα που αποδεικνύουν της ελκυστικότητα της στρατηγικής.

Ακόμη, η EUSAIR αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών στρατηγικών από τις γειτονικές χώρες, μέσω της συνεργασίας των πυλώνων της στρατηγικής και ένα λειτουργικό δίκτυο επικοινωνίας των χωρών, το οποίο βασίζεται στην κοινή εμπιστοσύνη και αμοιβαία προσπάθεια. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της EUSAIR, οι προτεραιότητες και η έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς, συνεισφέρουν στην διαδικασία ανάρρωσης από τις συνέπειες της πανδημίας, για τις ευρωπαϊκές χώρες και για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Σε μια περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση, ο Ιωάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων επισήμανε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η στρατηγική καθώς και την ανάγκη ανασκόπησης των παρελθοντικών ενεργειών για το σχεδιασμό των επόμενων με γνώμονα τα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου για τα έτη 2021 με 2027, η EUSAIR οφείλει να λάβει υπόψη τις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες και να πραγματοποιήσει σταθερά και ολοκληρωμένα βήματα.

Η Luisa Chiodi, αναφέρθηκε στη διαδικασία μετάβασης προς μία πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση στην ψηφιοποίηση και προσαρμογή στην νέα εποχή. Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές ως πλατφόρμες πολιτικής, μπορούν να  προσφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργίας μίας πράσινης και ψηφιακής Ευρώπης.

Η στρατηγικής της EUSAIR μπορεί να βελτιωθεί εφόσον υπάρχει ευθυγράμμιση των στρατηγικών με τις διαδικασίες χρηματοδότησης. Στη συζήτηση επισημάνθηκε η ανάγκη συντονισμού, συνεργασίας, αναγνώρισης συνεργειών  και εναρμόνισης των στόχων των 4 στρατηγικών για τις μακροπεριφέρειες.

Μέσω της συνεχούς αναγνώρισης των κοινών στόχων και της επένδυσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων, θα μπορέσει η EUSAIR να βρεθεί σε ένα νέο επίπεδο δημιουργώντας για το μέλλον.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι διοργανωτές προσκάλεσαν τους συμμετέχοντες, καλεσμένους και ομιλητές, να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα μέσω ψηφοφορίας. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε στην επιλογή του τομέα, που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα λόγω των αρνητικών συνεπειών του COVID-19. Το δεύτερο ερώτημα αναφερόταν στην ανάγκη της στρατηγικής για διεύρυνση των προτεραιοτήτων και σε άλλους τομείς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, ο τομέας που πλήγηκε περισσότερο από την πανδημία είναι αυτός του τουρισμού με ποσοστό επιλογής 50%. Ακολουθεί ο τομέας της πράσινης οικονομίας με ποσοστό 40% και τέλος ένα 10% του κοινού επέλεξε τον τομέα γαλάζιας ανάπτυξης ως τομέα προτεραιότητας. Στο δεύτερο ερώτημα το κοινό δείχνει μία ξεκάθαρη προτίμηση στον τομέα της ψηφιοποίησης με ποσοστό 50%. Ακολουθούν οι τομείς της μετανάστευσης με ποσοστό 21% και ασφάλειας και προστασίας με 7%. Τέλος, ένα 21% του κοινού πιστεύει πως η συνεργασία σε τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής είναι επαρκής.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/12/2020

Πηγή