Οι Βρετανοί χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν στην Ιταλία μέχρι τα τέλη Ιουνίου καθώς περιμένουν εξουσιοδότηση για επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα ως εταιρείες εκτός της Ε.Ε., σύμφωνα με ανακοίνωση των τραπεζικών και χρηματιστηριακών αρχών της Ιταλίας.

Η Βρετανία αποχώρησε από την ΕΕ την 1η Ιανουαρίου μετά την υπογραφή της συμφωνίας «διαζυγίου» που δεν καλύπτει ακόμη τις δραστηριότητες του χρηματοοικονομικού τομέα. 

Ως εκ τούτου, οι βρετανικές χρηματοοικονομικές εταιρείες δεν έχουν πλέον άμεση πρόσβαση στις περισσότερες αγορές της ΕΕ.   Ωστόσο, η ιταλική εποπτική αρχή Consob είπε ότι εταιρείες που έχουν υποβάλει αίτηση πριν από το τέλος του 2020 για άδεια διατήρησης λειτουργίας στην ιταλική αγορά θα έχουν παράταση έξι μηνών.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η λειτουργία περιορίζεται σε δραστηριότητες για τις οποίες ζητείται άδεια και σε εκκρεμείς συμβατικές σχέσεις», ανακοίνωσε η αρχή Consob, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούν να υπογραφούν νέες συμβάσεις ή να τροποποιηθούν παλιές συμφωνίες.

«Επιτρέπεται η εκτέλεση δραστηριοτήτων σε σχέση με τη διαχείριση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης στα παράγωγα
που δεν υπόκεινται σε εκκαθάριση από κεντρικό αντισυμβαλλόμενο».

naftemporikigr με πληροφορίες Reuters

Πηγή