Προγράμματα – Προσκλήσεις

Κέντρα Κοινότητας στον Δήμο Δυτικής Σάμου

Το υπό δημιουργία κέντρο κοινότητας στο Δήμο Δυτικής Σάμου δύναται να περιλαμβάνει και παραρτήμα για Ρομά, με βάση τα στοιχεία ύπαρξης θύλακα και καταυλισμού Ρομά στο συγκεκριμένο δήμο σύμφωνα με την περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επίσης επισημαίνεται ιδιαίτερα και επί ποινή αποκλεισμού, ότι τα υπό δημιουργία Κέντρα Κοινότητας θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις ανάγκες και των κατοίκων των μικρότερων νησιών της οικείας περιφερειακής ενότητας όπου αυτό επιβάλλεται γεωγραφικά και να παρέχουν στοιχεία για τον τρόπο δραστηριοποίησης τους.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμος Δυτικής Σάμου
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα (Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και λοιποί δημοτικοί φορείς)

Περίοδος υποβολής

από 4/1/2021 έως 29/1/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 250.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

1ο χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη

Τηλ

22513 52000, 22513 52012, 22513 52013

Φαξ

22513 52014

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή