Ξεκινάει άμεσα η καταβολή των ενισχύσεων για αιτήσεις του 2020 μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το συνολικό ποσό που θα πιστωθεί σε περισσότερους από 270.000 δικαιούχους, ανέρχεται σε 246.314.628 ευρώ.

Από αυτά, τα 239.440.088,22 ευρώ, αφορούν σε συνδεδεμένες ενισχύσεις και ενισχύσεις για τα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των πληρωμών για τις αιτήσεις 2020.

Αναλυτικά το ποσό που θα καταβληθεί, έχει ως εξής:

– 177.685.235,26 ευρώ σε 44.223 δικαιούχους στην καλλιέργεια βάμβακος,

– 10.954.304,89 ευρώ σε 25.289 δικαιούχους στην καλλιέργεια σκληρού σίτου,

– 6.075.202,38 ευρώ σε 23.002 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών,

– 23.765.970,29 ευρώ σε 67.587 δικαιούχους στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών σανοδοτικών ψυχανθών,

– 4.424.635,61 ευρώ σε 10.631 δικαιούχους στην καλλιέργεια βρώσιμων οσπρίων,

– 3.621.354,38 ευρώ σε 28.898 δικαιούχους στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος,

– 3.649.104,21 ευρώ σε 7.803 δικαιούχους στην καλλιέργεια μήλων,

– 9.264.281,20 ευρώ σε 55.920 δικαιούχους για διάφορες καλλιέργειες των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους (από το οποίο 8.349.770,68 ευρώ αφορούν στην καλλιέργεια παραδοσιακών ελαιώνων).

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ «καταβάλλονται συμπληρωματικές πληρωμές για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης ύψους 3.026.601,40 ευρώ σε 4.334 δικαιούχους, για την πράσινη ενίσχυση ύψους 3.634.148,21 ευρώ σε 2.513 δικαιούχους και για τους νέους γεωργούς ύψους 213.790,17 ευρώ σε 359 δικαιούχους. Οι εν λόγω πληρωμές αφορούν σε τακτοποίηση εκκρεμοτήτων σχετικά με την τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων, ταυτοποιήσεων στοιχείων με την ΑΑΔΕ, τραπεζικά ιδρύματα κλπ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενέργειες που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

Πηγή