Προγράμματα – Προσκλήσεις

Καταγραφή & αξιολόγηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας [ΠΡ_64]

Δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών φακέλων με το σύνολο των εγγράφων, σχεδίων κλπ. του χαρτοφυλακίου των Ι.Μ. και των διακριτών εκκλησιαστικών οντοτήτων (ενορίες, μονές, κλπ.) που εμπίπτουν στην χωρική και ποιμαντική δικαιοδοσία αυτών, με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση των ακινήτων για την ανάδειξη των καταλληλότερων ακινήτων προς αξιοποίηση και τον πλήρη νομοτεχνικό έλεγχο αυτών για την προδιαγραφή του βέλτιστου τρόπου αξιοποίησης προς όφελος των κοινωνικοπρονοιακών δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σε ποιους απευθύνεται

Εκκλησία της Ελλάδος

Περίοδος υποβολής

από 15/7/2022 έως 29/7/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 2.392.727,58

Σχετικά αρχεία

Πηγή