«Με τις εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου οι τράπεζες δεν θα έχουν καμία δικαιολογία και θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία προκειμένου να αποτραπεί η κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα» Πηγή