Μείωση ενοικίων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου 2021: Η απόφαση για την αποζημίωση των εκμισθωτών Πηγή