Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την πληρωμή των αποζημιώσεων στους ιδιοκτήτες που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια για το μήνα Μάρτιο, χωρίς να χρειαστεί να υποβάλλουν δήλωση COVID αλλά με βάση τα δεδομένα που έχει η ΑΑΔΕ από τις δηλώσεις του Φεβρουαρίου.

Μέσα στο 2ο δεκαήμερο του Απριλίου, οι ιδιοκτήτες θα εισπράξουν την αποζημίωση που δικαιούνται τόσο για το μήνα Φεβρουάριο όσο και για το μήνα Μάρτιο, μέσα από μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος ιδιοκτήτης εισέπραξε αποζημίωση χωρίς να τη δικαιούται, θα προβλέπεται η υποχρεωτική επιστροφή του ποσού στο Δημόσιο.

Ενοίκια Απριλίου

Στο 100% φτάνει η υποχρεωτική μείωση ενοικίου για τα επαγγελματικά ακίνητα των επιχειρήσεων στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, οι μεταφορές κι άλλοι κλάδοι που παραμένουν κλειστοί με κρατική εντολή.

Μειωμένο ενοίκιο κατά 40% δικαιούνται για το μήνα Απρίλιο, και όσες επιχειρήσεις ανήκουν στη διευρυμένη λίστα πληττόμενων ΚΑΔ Απριλίου. Όσον αφορά τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή, δίνεται η δυνατότητα να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για την κύρια κατοικία και τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών αυτών.

Αποζημίωση ιδιοκτητών

Όπως το Μάρτιο, έτσι και για τον Απρίλιο, οι ιδιοκτήτες -φυσικά και νομικά πρόσωπα- που νοικιάζουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που δικαιούνται «κούρεμα» ενοικίου 100%, δικαιούνται αποζημίωσης ίση με το 80% και 60% αντίστοιχα του συμφωνημένου μισθώματος. Όσοι ιδιοκτήτες εισπράξουν “κουρεμένα” ενοίκια κατά 40% θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας που έχουν υποστεί.

Διπλή αποζημίωση εντός του Απριλίου

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, στο διάστημα 10 με 20 Απριλίου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα εισπράξουν δύο αποζημιώσεις. Του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου. Ειδικά για το μήνα Μάρτιο και για μισθώσεις που έχουν συναφθεί μέχρι τις 31/1/2021, η αποζημίωση θα καταβληθεί με βάση τη δήλωση COVID Φεβρουαρίου, χωρίς την υποχρέωση των ιδιοκτητών να υποβάλουν δήλωση για τον Μάρτιο. Βασικές προϋποθέσεις είναι:

·        Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.

·        Να έχει υποβληθεί, για τις μισθώσεις αυτές, δήλωση COVID τον Φεβρουάριο 2021.

·        Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

·        Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.

·        Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Μάρτιο.

·        Να πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχει γίνει καταβολή αποζημίωσης χωρίς το λογισμικό της ΑΑΔΕ να έχει διαπιστώσει την έλλειψη των νομίμων προϋποθέσεων, θα θεσπισθεί πλαίσιο για την επιστροφή στο Δημόσιο αποζημιώσεων που θα καταβληθούν αχρεωστήτως.

Με βάση και τις τελευταίες πληρωμές της προηγούμενης εβδομάδας, ο συνολικός αριθμός συμψηφισμών και αποζημιώσεων προς ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 971.000 με το συνολικό ποσό που τους έχει καταβληθεί να φτάνει στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, άνοιξε, και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 19 Απριλίου, η πλατφόρμα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ώστε να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Ραλλού Αλεξοπούλου

Πηγή