Έως το τέλος Ιανουαρίου μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις Covid στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν μειωμένα ενοίκια κατά 40% τον μήνα Δεκέμβριο, προκειμένου να αποζημιωθούν για το 50% της ζημιάς που έχουν υποστεί.

Υπενθυμίζεται ότι το «μέτρο» αφορά ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν ακίνητα σε:

  • επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή ή ανήκουν στους πληττόμενους ΚΑΔ
  • εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας για την κύρια κατοικία τους ή και για την κατοικία του παιδιού τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη μακριά από την μόνιμη κατοικία
  • ναυτικούς που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης ναυτολόγησης για την κύρια κατοικία τους.

Τη δήλωση Covid υποβάλλουν εκμισθωτές ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

Όταν η δήλωση υποβάλλεται για λογαριασμό του εκμισθωτή, από κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς, εκκαθαριστή κληρονομιάς διορισμένο από το δικαστήριο, εκτελεστή διαθήκης που διορίστηκε από το δικαστήριο ή από τη Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, σύνδικο πτώχευσης σε περίπτωση  πτώχευσης, προσωρινό διαχειριστή σε περίπτωση επιδικίας, μεσεγγυούχο σε περίπτωση μεσεγγύησης, επίτροπο ή κηδεμόνα ή δικαστικό συμπαραστάτη σε περίπτωση που ιδιοκτήτης ακινήτου είναι ανήλικο τέκνο ή άτομο σε δικαστική συμπαράσταση, η υποβολή της γίνεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του εκμισθωτή.

Στη δήλωση Covid θα πρέπει να συμπληρωθούν:

  • η χρήση μίσθιου, όπου ο εκμισθωτής θα πρέπει να επιλέξει:

– «κατοικία φοιτητή εξαρτώμενου μέλους»

– «κύρια κατοικία στην οποία ο εκμισθωτής είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»

– «κύρια κατοικία στην οποία ο/η σύζυγος/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.) του μισθωτή είναι εργαζόμενος και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του»

– «επαγγελματική στέγη»

– «κύρια κατοικία ναυτικού»

  • το μηνιαίο μίσθωμα πριν τη μείωση
  • το ποσό του ενοικίου μετά τη μείωση
  • τον μήνα που αφορά η μείωση

Όσον αφορά τον Ιανουάριο, όσες επιχειρήσεις είναι κλειστές κατά τη διάρκεια των γιορτών, μπορούν να καταβάλλουν μόλις το 20% του ενοικίου, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το μέτρο της μείωσης του μισθώματος κατά 40% να ισχύσει και για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες των παραπάνω ακινήτων θα αποζημιωθούν για το 60% του αρχικού μισθώματος κι όχι με βάση την απώλεια που ίσχυε έως τώρα.

Μέχρι σήμερα, τα  νομικά πρόσωπα – εκμισθωτές υποχρεούνται να λαμβάνουν μειωμένα ενοίκια, χωρίς όμως να αποζημιώνονται από το Κράτος. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο, χωρίς όμως να έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Ραλλού Αλεξοπούλου

Πηγή