Μείωση 13% καταγράφηκε στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Οκτώβριο πέρυσι, μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκαν 1.763 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 358,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.463,4 χιλιάδες m3 όγκου. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ να σημειωθεί μείωση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% στην επιφάνεια και κατά 13% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Το 10μηνο 2020, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε αύξηση κατά 12,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,4% στην επιφάνεια και κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2019.
 

Πηγή