Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης έργων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης /συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δήμους Περιφέρειας Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 10/5/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 4.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή