Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μελέτες ωρίμανσης έργων γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης/ συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων που αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των ΑΕΙ της Κρήτης. Δεν χρηματοδοτούνται οι μελέτες για την ανέγερση φοιτητικών εστιών, κτιρίων διοίκησης και ερευνητικών κέντρων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Πολυτεχνείο Κρήτης

Περίοδος υποβολής

από 12/5/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Κρήτης

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην …

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή