Από την έντυπη έκδοση

Του Νίκου Μπέλλου
nbellos@naftemporiki.gr

Σε 88 δισ. ευρώ καθορίζονται οι πόροι του νέου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) της περιόδου 2021- 2027, σύμφωνα με την προσωρινή συμφωνία μεταξύ της πορτογαλικής προεδρίας και της Ευρωβουλής.

Το νέο ΕΚΤ+ συγχωνεύει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και το πρόγραμμα της Ε.Ε. για την υγεία. Προτεραιότητά του είναι η προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ευκαιριών απασχόλησης, η καταπολέμηση της φτώχειας, η εκπαίδευση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των νέων, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, της υγείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, με βάση την πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, το EKΤ+:

*Θα επενδύσει στους νέους, που έχουν πληγεί σκληρά από την κοινωνικοοικονομική κρίση μετά την πανδημία του κορονοϊού. Τα κράτη-μέλη στα οποία το μέσο ποσοστό νέων ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 12,5% των πόρων που τους αναλογούν από το ΕΚΤ+ ώστε να βοηθήσουν τους νέους αυτούς να αποκτήσουν προσόντα ή να βρουν μια ποιοτική θέση εργασίας. Όλα τα άλλη κράτη-μέλη θα πρέπει ναδιαθέσουν επαρκή κονδύλια από τους πόρους τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ σε στοχοθετημένες δράσεις για τη στήριξη των μέτρων απασχόλησης των νέων. Μάλιστα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν για τον σκοπό αυτό κι άλλες υπάρχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης, προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω οι επενδύσεις σε μέτρα απασχόλησης των νέων.

*Θα στηρίξει τα πιο ευάλωτα άτομα που έχουν χάσει την εργασία τους ή υπέστησαν μείωση του εισοδήματός τους. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 25% των πόρων τους από το ΕΚΤ+ στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.  Θα παράσχει τρόφιμα και/ή τη βασική υλική βοήθεια στους απόρους, ενσωματώνοντας στο ΕΚΤ+ το τρέχον Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας στους Απόρους (ΤΕΒΑ). Όλα τα κράτη-μέλη θα διαθέσουν τουλάχιστον το 3% των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για τον σκοπό αυτό.

*Θα επενδύσει σε παιδιά που έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της κρίσης. Τα κράτη-μέλη στα οποία το επίπεδο της παιδικής φτώχειας υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέσουν τουλάχιστον το 5% των πόρων τους από το ΕΚΤ+ για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέσουν επαρκή κονδύλια από τους πόρους τους στο πλαίσιο του ΕΚΤ+ σε στοχοθετημένες δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και η Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τα κονδύλια αυτά κι άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης για να ενισχύσουν κι άλλο τις επενδύσεις στην πάλη κατά της παιδικής φτώχειας.

*Θα στηρίξει άμεσα την κοινωνική καινοτομία μέσω του νέου σκέλους του ΕΚΤ+ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία με ένα ειδικό χρηματοδοτικό κονδύλι ύψους 676 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με τα επόμενα βήματα, σε συνέχεια της πολιτικής συμφωνίας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνουν επισήμως τον κανονισμό ΕΚΤ+ ώστε να τεθεί σε ισχύ.

Πηγή