Προγράμματα – Προσκλήσεις

Μηχανισμός ενίσχυσης της εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό [ΠΡ 65]

Εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό μέσω των φαρμακείων. Η υπηρεσία εγγραφής στο σύστημα προσωπικού ιατρού μέσω των φαρμακοποιών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, παρέχεται δυνητικά σε όλο τον πληθυσμό και η συμμετοχή των φαρμακοποιών στην υποστήριξη της δράσης είναι ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις, έναντι αποζημίωσης όπως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
  • Υπουργείο Υγείας
  • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (EΟΠΥΥ)

Περίοδος υποβολής

από 19/7/2022 έως 25/7/2022

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Προϋπολογισμός

€ 18.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή