Τα νέα του ΕΣΠΑ

Μια ώθηση για ενισχυμένη διεθνοποίηση – Μια πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων διακυβέρνησης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης S3 της EUSAIR

18/10/2020

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών (Mediterranean Coast and Macroregional Strategies Week), πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα: “Μια ώθηση για ενισχυμένη διεθνοποίηση – Μια πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων διακυβέρνησης στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης της EUSAIR”, στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Την πρώτη μέρα του συνεδρίου, στη συζήτηση συμμετείχαν τα τμήματα στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής (DG REGIO), εκπρόσωποι του έργου για ένα Σύστημα Ανοιχτής Καινοτομίας στην Περιοχή Αδριατικής – Ιονίου (Open Innovation System of the Adriatic-Ionian Region – OIS AIR) και λοιποί ενδιαφερόμενοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου ήταν αφιερωμένη στους καινοτόμους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης και ειδικότερα σε θέματα Γαλάζιας βιο-οικονομίας, αδυναμίες, δυνάμεις και προοπτικές συνεργασίας για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE), εκπρόσωποι Γαλάζιων έργων της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, περιφερειακές ομάδες (π.χ. σλοβενικές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας), παραδείγματα έργων βέλτιστης πρακτικής από την περιοχή της EUSAIR, ενδιαφερόμενοι κυβερνητικοί συμμετέχοντες και λοιπά ενδιαφερόμενα μέλη.

Καλεσμένοι του συνεδρίου ήταν οι βασικοί φορείς υλοποίησης της EUSAIR, η Διαχειριστική Αρχή του ADRION και λοιπά έργα που σχετίζονται με την Γαλάζια Ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπρόσωποι του Πυλώνα 1 Γαλάζιας Ανάπτυξης της EUSAIR και εταίροι του Facility Point.

Η διήμερη συνάντηση είχε ως στόχο την ενδυνάμωση του διαλόγου και την έναρξη μιας οριζόντιας συνεργασίας, αμοιβαίας εκμάθησης, μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων, που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (S3), προς την ανάπτυξη μελλοντικών μακροπεριφερειακών συμπράξεων.

Μέσω της δημιουργίας μιας περισσότερο συστημικής και μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής διαφορετικών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης της μακροπεριφέρειας, επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών και επιχειρηματικών δυνατοτήτων, οδηγώντας έτσι σε μια πιο βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη της περιοχής. Η ανταλλαγή εμπειριών, καλών πρακτικών και ιδεών προωθούν και συνεισφέρουν στην διεθνοποίηση της περιοχής.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς συναντήσεων, αφιερωμένες στην καλύτερη γνωριμία μεταξύ των εμπλεκόμενων στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και στην ανασκόπηση της συνολικής κατάστασης του τομέα S3 στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου.

Αναλύοντας το πρόγραμμα της διήμερης συνάντησης, η πρώτη μέρα ήταν αφιερωμένη στην γνωριμία και ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των τμημάτων έξυπνης εξειδίκευσης της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου, ενώ τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε παρουσίαση καλών πρακτικών και παραδειγμάτων για την ενίσχυση των συνεργασιών και μελλοντικών κοινοπραξιών στους τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Η συνάντηση αυτή και οι επόμενες που θα ακολουθήσουν θα συμβάλουν ουσιαστικά στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στη διαπεριφερειακή διάσταση της διεθνοποίησης σε μια περίοδο προετοιμασίας έργων έξυπνης εξειδίκευσης στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου.

Την πρώτη μέρα της συνάντησης πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των τμημάτων στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και της κατάστασης του τομέα έξυπνης εξειδίκευσης ανά χώρα-μέλος της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου. Αρχικά το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) παρουσίασε το γενικό σκεπτικό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, τις οικονομικές, κοινωνικές και επιστημονικές ευκαιρίες και καινοτόμες προοπτικές καθώς και τις προκλήσεις, που υπάρχουν. Ακόμη έγινε παρουσίαση των ευρημάτων του διακρατικού έργου “Ανοιχτό σύστημα καινοτομίας της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου (OIS AIR)” του ADRION και των δυνατοτήτων ανάπτυξης, που προσφέρει. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης για κάθε μία από τις χώρες της EUSAIR.

Δείτε το υλικό της συνάντησης εδώ.

Παρακολουθήστε την επόμενη συνάντηση S3 εδώ.

Είδος

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/12/2020

Πηγή