ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2 – 105 62 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ.: 210-36.22.707 · FAX: 210-36.38.782 · www.poedoy.gr · email:[email protected]

Αθήνα 9.4.2021
Αρ. Πρωτ.: 1840

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Την Τετάρτη 7.4.2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των Ομοσπονδιών του Υπουργείου Οικονομικών με τον Γεν. Δ/ντη Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ κ. Καββαδά και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την εκκαθάριση της μισθοδοσίας, προκειμένου να τεθούν ερωτήματα και να διευκρινιστούν απορίες σχετικά με το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ.

Οι διευκρινίσεις που δόθηκαν ήταν οι ακόλουθες:

1) Η ΓΔΟΥ εργάζεται με την προοπτική ότι το νέο μισθολόγιο θα ισχύσει από 1.6.2021, με αναδρομική ισχύ για τους νέους συναδέλφους τρεις μήνες πίσω. Υπάρχουν οι πιστώσεις και η ΓΔΟΥ περιμένει τις κανονιστικές για το βαθμολόγιο και την κατάταξη των υπαλλήλων σε περιγράμματα για να προχωρήσει στην εφαρμογή του.
Ακόμα και σε ενδεχόμενη καθυστέρηση έκδοσης των νέων εκκαθαριστικών μισθοδοσίας από την ΓΔΟΥ, με την ολοκλήρωση των εργασιών τα ποσά θα δοθούν αναδρομικά. Ζητήσαμε να ισχύσει η ημερομηνία 1.3.2021 για τους νέους συναδέλφους σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν μετατεθεί η έναρξη του μισθολογίου.

2) Οι μικρές αυξήσεις που προκύπτουν σε ορισμένους, ενώ συνεχίζουν να έχουν προσωπική διαφορά προκύπτουν από τον μηχανισμό συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με την ειδική αμοιβή ώστε να μην υπάρχουν μειώσεις σε κανέναν.

3) Η υφιστάμενη προσωπική διαφορά είναι ένας μηχανισμός που οδηγεί σε καθεστώς σταθερών ή και μειούμενων αποδοχών. Ένας νέος συνάδελφος που θα έπαιρνε την προσωπική διαφορά θα έβλεπε μικρές μειώσεις στο πληρωτέο του, κάθε φορά που θα ανέβαινε μισθολογικό κλιμάκιο(ωρίμανση) ή που θα αναγνώριζε έναν νέο τίτλο σπουδών για τα επόμενα 16 χρόνια ενώ με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει τις αντίστοιχες αυξήσεις. 

4) Οι μεταταγέντες στην ΑΑΔΕ που είχαν μείωση της προσωπικής τους διαφοράς λόγω αναγνώρισης του ίδιου μεταπτυχιακού, θα επανέλθουν στην προσωπική διαφορά που είχαν πριν μεταταγούν, αναδρομικά.

5) Ζητήσαμε την αύξηση τόσο των κατώτερων κλιμακίων του άρθρου 11, όσο και των βασικών μισθών του άρθρου 7. Η απάντηση ήταν ότι η ΓΔΟΥ έχει δουλέψει και σενάρια με ξεχωριστούς βασικούς μισθούς από το υπόλοιπο Δημόσιο και αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παλέψουμε την επόμενη ημέρα.

6) Η ειδική αμοιβή προσμετράται σαν συντάξιμη αποδοχή στο σύνολο της. Η προσωπική διαφορά δεν προσμετρόταν στις συντάξιμες αποδοχές.

7) Επίκειται απόφαση του Διοικητή για το επιπλέον επίδομα παραμεθορίου που θα καθορίζει το ύψος του για τις περιοχές που θα δίνεται (Το επίδομα θα μπορεί να φτάνει έως και τα 500 ευρώ)

8) Υπάρχει ελευθερία μετακίνησης από το νέο μισθολόγιο της ΑΑΔΕ στο ενιαίο μισθολόγιο. Κάθε χρόνο οι συνάδελφοι με την συμμετοχή τους ή μη στην αξιολόγηση θα επιλέγουν το μισθολόγιο με το οποίο θα αμείβονται.

9) Αναφέρθηκε ότι σε κάθε περίπτωση οι νέοι συνάδελφοι θα είναι οικονομικά καλύτερα από την όποια απόδοση προσωπικής διαφοράς, γιατί ανεξαρτήτως σε ποιες θέσεις του βαθμολογίου καταταχθούν, θα έχουν και καθαρές αυξήσεις από τα μισθολογικά κλιμάκια που δεν θα είχαν με την προσωπική διαφορά, συν ότι θα είναι συντάξιμες οι αποδοχές στο σύνολο.

10) Ζητήσαμε να φορολογηθεί η ειδική αμοιβή όπως τα ΔΙΒΒΕΤ παλαιότερα ή με χαμηλότερους συντελεστές. Είπαν ότι εξετάζουν όλα τα σενάρια και είναι εφικτό από μεριά τους, όμως χρειάζεται απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας.

11) Γίνεται προσπάθεια σε συνεννόηση με τον ΕΦΚΑ, να υπάρξουν παραδείγματα για το πόσο επηρεάζονται οι συντάξιμες αποδοχές μέσω του νέου μισθολογίου, πχ. πόσο ανεβαίνει η σύνταξη για κάποιον που θα θέλει πέντε (5) ή δέκα (10) ή δεκαπέντε (15) χρόνια ώσπου να αποχωρήσει. Δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα ο ΕΦΚΑ.

Οι Ομοσπονδίες είχαν στείλει παραδείγματα τα οποία απαντήθηκαν και επισυνάπτονται:

1. Προϊστάμενος Δικαστικού ΔΟΥ ΠΕ. Διορισμός το 2006. Μισθολογικό κλιμάκιο 9. Προσωπική διαφορά 481,25.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 103,13 ΕΥΡΩ

2. Ελεγκτής Είσπραξης ΔΟΥ ΤΕ. Έμπειρος υπάλληλος. Διορισμός 2003. ΜΚ 11 και προσωπική διαφορά 293,35.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 254,88 ΕΥΡΩ

3. Ελεγκτής βεβαίωσης ΤΕ. Διορισμός 2005. ΜΚ 7 και προσωπική διαφορά 490,00.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 131,73 ΕΥΡΩ

4. Ελεγκτής είσπραξης ΔΕ. Έμπειρος υπάλληλος. Διορισμός το 1984 με ΜΚ 12 και προσωπική διαφορά 792,89.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 22,77 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 112,89

5. Έμπειρος υπάλληλος συμμόρφωσης ΔΟΥ ΤΕ. Διορισμός 2005. ΜΚ 7 και προσωπική διαφορά 528,53.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 0,13 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 48,53

6. Βοηθός ελεγκτής ΠΕ. Διορισμός 1998 με ΜΚ 11 και προσωπική διαφορά 486,42.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 15,72 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 6,42

7. Βοηθός ελεγκτής ΠΕ. Δόκιμος υπάλληλος. Διορισμός 2019 με ΜΚ 3 και χωρίς προσωπική διαφορά.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 306,36 ΕΥΡΩ

8. Απλός υπάλληλος ΠΕ. Δόκιμος με ΜΚ 3 διορισμός 2019 και χωρίς προσωπική διαφορά.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 190,21 ΕΥΡΩ

9. Υπάλληλος K.Y. Εισηγητής έμπειρος υπάλληλος. Διορισμός 2011 με ΜΚ 6 και προσωπική διαφορά 325.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 108,80 ΕΥΡΩ

10. Υπάλληλος έμπειρος συμμόρφωσης. Διορισμός 1987 (34 έτη) ΔΕ με προσωπική διαφορά 808,70.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 15,72 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 328,70

11. Προϊστάμενος Τμήματος συμμόρφωσης Διορισμός 1986. ΔΕ με προσωπική διαφορά 822,15.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 35,95 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 328,70 

12. Ελεγκτής. Διορισμός 2006. ΠΕ χωρίς προσωπική διαφορά από μετάταξη.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 466,04 ΕΥΡΩ

13. Απλός υπάλληλος εσόδων. Διορισμός 1998. ΠΕ με προσωπική διαφορά 544,25.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 0,08 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 137,46

14. Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Α-Β τάξης. ΠΕ Διορισμός 1992 με προσωπική διαφορά 518,71.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 95,52 ΕΥΡΩ

15. Διευθυντής Δ.Ο.Υ. Α’ τάξης. ΠΕ Διορισμός 1980 με προσωπική διαφορά 573,99.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 150,22 ΕΥΡΩ

16. Υπάλληλος Γραμματείας ΥΕΔΔΕ. ΠΕ Διορισμός 1992 με προσωπική διαφορά 419,96.
ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΩΤΕΟ 3,93 ΕΥΡΩ – ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 299,96

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Πηγή