Νέες εισφορές: Ποιος συνδυασμός δίνει τη μεγαλύτερη σύνταξη – Οδηγός

Τα τρία πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες για την επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν το ποσό της σύνταξης

Μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου πρέπει να επιλέξουν το ύψος των εισφορών που θα πληρώσουν το 2020 οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες.
Η επιλογή μιας από τις έξι κατηγορίες είναι ελεύθερη, σύμφωνα με το νέο σύστημα, αλλά το ύψος των εισφορών που θα πληρωθούν προσδιορίζει και το ύψος των συντάξιμων αποδοχών, με βάση τις οποίες υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης.

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνυπολογίσουν ορισμένους παράγοντες πριν προχωρήσουν στην επιλογή, ανάλογα βέβαια και με την οικονομική δυνατότητά τους.
Εάν, για παράδειγμα, επιλέξουν την πρώτη κατηγορία που είναι και η «φθηνότερη» με 155 ευρώ εισφορών για τη σύνταξη (συνολικά 221 ευρώ μαζί με τις εισφορές υγείας κ.λπ.) αυτές αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 775 ευρώ. Στην περίπτωση που ο αυτοαπασχολούμενος σε αυτό το παράδειγμα είχε μέσο όρο συντάξιμων αποδοχών υψηλότερο μέχρι τώρα, η επιλογή αυτή θα «ρίξει» το μέσο όρο και θα πάρει μικρότερη σύνταξη.

Επομένως, πριν κάνει ο ενδιαφερόμενος την επιλογή θα πρέπει να σταθμίσει το ύψος των συντάξιμων αποδοχών που έχει μέχρι τώρα, το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει και το ύψος της σύνταξης που θα ήθελε να λάβει όταν συνταξιοδοτηθεί.

Η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης επί των συντάξιμων αποδοχών, με συντελεστές που αυξάνονται όσο περισσότερα είναι τα έτη ασφάλισης. Στην ανταποδοτική, προστίθεται και η εθνική σύνταξη, που είναι 384 ευρώ για όσους δικαιούνται να την εισπράξουν πλήρη.
Για παράδειγμα, οι εισφορές των 155 ευρώ, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 775 ευρώ, οι οποίες με τη σειρά τους «βγάζουν» ανταποδοτική σύνταξη 290 ευρώ και συνολική σύνταξη 674 ευρώ (μαζί με την εθνική των 384 ευρώ) για 35 χρόνια ασφάλισης.

Για παράδειγμα, οι εισφορές κύριας σύνταξης της πρώτης κατηγορίας των 155 ευρώ, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 775 ευρώ, οι οποίες με τη σειρά τους «βγάζουν» ανταποδοτική σύνταξη 290 ευρώ και συνολική σύνταξη 674 ευρώ (μαζί με την εθνική των 384 ευρώ) για 35 χρόνια ασφάλισης.

Για 35 χρόνια ασφάλισης, η δεύτερη κατηγορία εισφορών που ανέρχονται σε 186 ευρώ το μήνα, αντιστοιχούν σε συντάξιμες αποδοχές 930 ευρώ και αντιστοιχούν σε ανταποδοτική σύνταξη 348 ευρώ και συνολική σύνταξη 732 ευρώ.

Σύμφωνα με ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης, οι επαγγελµατίες που ασφαλίζονταν στο παρελθόν µε τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΟΑΕΕ και είχαν υποχρέωση να αλλάζουν κλάση ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται ότι έχουν καταβάλει µια µέση εισφορά για τα έτη 2002-2019 της τάξης των 240 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε µέσες συντάξιµες αποδοχές της τάξης των 1.200 ευρώ.
Πρόκειται για ασφαλισµένους του πρώην ΟΑΕΕ που µετρούν ήδη από 20 έως 30 έτη ασφάλισης.
Με το δεδομένο αυτό μπορούν να ενταχθούν στην 3η ασφαλιστική κατηγορία προκειμένου να διατηρήσουν στο ίδιο ύψος την σύνταξη που έχουν «χτίσει» μέχρι τώρα.
Εάν επιθυµούν να αυξήσουν το ποσό της προσδοκώµενης σύνταξής τους, πρέπει να ενταχθούν σε µεγαλύτερη της 3ης ασφαλιστική κατηγορία.
Το εν λόγω σενάριο εκτιµάται πως καλύπτει περί το 70%-80% των ασφαλισµένων του πρώην ΟΑΕΕ.

Αντίστοιχα για τους επιστήµονες του πρώην ΕΤΑΑ (δικηγόρους, συµβολαιογράφους, µηχανικούς, γιατρούς) φαίνεται πως πρέπει να διαλέξουν την 4η κατηγορίας για να διατηρήσουν τις συντάξιμες αποδοχές τους σε ένα επίπεδο και επομένως και το ύψος της προσδοκώµενης σύνταξης.