Σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας φέρνει χρηματιστηριακή αισιοδοξία Πηγή