Βλέπε και την από 19-3-2021 σχετική είδηση του κόμβου «ΑΠΔ – Τέσσερις νέοι Κωδικών Ειδικοτήτων στον Οδηγό Σύνδεσης Κωδικών (Ο.ΣΥ.Κ.)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΑθήνα, 28 Απριλίου 2021

Οι τεχνικοί ζωντανών οπτικοακουστικών εκδηλώσεων αποκτούν κωδικούς ειδικότητας για την ασφάλισή τους

Λύση στο χρόνιο ζήτημα ασφάλισης των τεχνικών που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και για τους οποίους δεν υπήρχε συγκεκριμένος κωδικός ειδικότητας που να αποτυπώνει τη δραστηριοποίησή τους στον κλάδο του πολιτισμού, δόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Μέχρι πρότινος, ελλείψει εξειδικευμένου κωδικού ειδικότητας ασφαλίζονταν σε άλλους κωδικούς, χωρίς να αποτυπώνεται το γεγονός ότι αποτελούσαν εργαζομένους στον πολιτισμό, γεγονός που τους αποστερούσε τη δυνατότητα εμφάνισης προϋπηρεσίας, αλλά και πρόσβασης σε ρυθμίσεις που αφορούν στον κλάδο του πολιτισμού.

Κατόπιν διαλόγου του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για τον σύγχρονο πολιτισμό, κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη με το Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές Εκδηλώσεις (ΣΤΑΖΟΕ), και συνεργασίας του με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Χρήστο Χάλαρη, ο ΕΦΚΑ προχώρησε πρόσφατα στη δημιουργία ειδικών κωδικών ειδικότητας των τεχνικών που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και συγκεκριμένα:

Ηχολήπτης ζωντανού θεάματος/ακροάματος – Κωδικός 000685
Τεχνικός ειδικών κατασκευών ζωντανού θεάματος – Κωδικός 000686
Φωτιστής ζωντανού θεάματος/ ακροάματος – Κωδικός 000687

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για τον σύγχρονο πολιτισμό, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης «Συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε εμπράκτως τη μέριμνά μας για τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, εστιάζοντας στη θεραπεία παθογενειών σε εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, τα οποία για δεκαετίες παρέμεναν άλυτα. Στόχος μας είναι να θωρακίσουμε τους επαγγελματίες του πολιτισμού, εστιάζοντας στις αθέατες πλευρές της εργασιακής τους πραγματικότητας και σε όλες εκείνες τις ανάγκες του κλάδου που αγνοήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Προαγωγή του πολιτισμού χωρίς τη διασφάλιση των αναγκαίων προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα και την ευημερία των επαγγελματιών του κλάδου, δεν νοείται».

Πηγή