Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Απριλίου, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο στο μεγαλύτερο διάστημα υπό την επίδραση των τραπεζικών blue chip στην τιμή του. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 0,95 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 4,21 μονάδες ψηλότερα. Το ανώτερο, οι 2188,02, εμφανίστηκε στις 10:57. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 13:19 και ήταν οι 2165,81 μονάδες. Το κλείσιμο στις 2184,08 από 2179,87 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή +0,19% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα παρέμεινε στα 24,972 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Απριλίου διακινήθηκαν 1736 συμβόλαια με ανώτερο μέρας τις 2190,00 μονάδες και κατώτερο τις 2164,25 την προηγούμενη με τιμή τελευταίας πράξης στις 2182,50 μονάδες και κλεισίματος στις 2182,50 ενώ οι ανοικτές θέσεις έγιναν 2220 από 3575. Για τη σειρά Μάιου εμφανίστηκε υψηλό ενδιαφέρον με 1622 συμβόλαια με ανώτερο τις 2188,00 μονάδες και χαμηλό στις 2162,25 με τελευταία τιμή στις 2185,00 από 2180,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος 2181,75  για να γίνουν 3624 από 2285 οι ανοικτές θέσεις. Αλλά δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου και παρέμεινε ανοικτό 1 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν ανεβασμένο. Στα calls του 25άρη λήξης Απριλίου διακινήθηκαν 46 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης στις 2100 και 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 144 συμβόλαια με τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Απριλίου διακινήθηκαν 155 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 2150 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 31 συμβόλαια με τιμές εξάσκησης στις 2100 και τις 2150 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά ανέβηκαν επιλεκτικά. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 14339 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 7803, της ΕΥΡΩΒ με 4880, της ΜΙΓ ήταν 4569 για την σειρά Ιουνίου, της ΓΕΚΤΕΡΝΑ ήταν 569, και της ΔΕΗ ήταν 524 για την σειρά Ιουνίου,. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 101099 συμβόλαια για την ΑΛΦΑ και στα 1700 για ΑΔΜΗΕ.   

Οι εγχώριοι παράγοντες παρακολούθησαν την αγορά να περνά σε κλείσιμο τις 902 μονάδες χωρίς να αλλάξουν κατόπιν τις βασικές προσδοκίες τους και τις εκτιμήσεις για τη βραχυπρόθεσμη τάση. Τα διεθνή και τα αποτελέσματα των εισηγμένων θεωρούν άξονα των επενδυτικών αποφάσεων περιμένοντας και κάποια διόρθωση. 

Η Beta Sec. αναφέρει: “Τα αποτελέσματα παραμένουν στο επίκεντρο, με τις ενημερώσεις για τις προοπτικές και οι προτάσεις για τα μερίσματα να στηρίζουν τους καλούς όγκους συναλλαγών και το επιλεκτικό αγοραστικό ενδιαφέρον. Περιμένουμε αυτή η τάση να διατηρηθεί”.

Η Leon Depolas Sec. εκτιμά: “Στις ΗΠΑ, η οριακά υψηλότερη των εκτιμήσεων μέτρηση του ΔΤΚ, αντισταθμίστηκε από την πετυχημένη δημοπρασία 30ετους ομολόγου, οδηγώντας S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά. Ενεργό παραμένει το ανοδικό momentum εντός και εκτός, παρά τα όποια εμπόδια στην πορεία του εμβολιασμού, ενώ συνεχίζονται στο εσωτερικό οι δημοσιεύσεις εταιρικών αποτελεσμάτων με τις Lamda και Jumbo να ανακοινώνουν μετά την συνεδρίαση. Ως φυσιολογική κρίνεται η όποια πιθανή διόρθωση τιμών στον ΓΔΧΑ βραχυπρόθεσμα”.

Η Ελληνοαμερικανική ΑΧΕΠΕΥ ειδοποίησε: “Ο ΓΔ πραγματοποίησε την ανοδική κίνηση ως την περιοχή των 900 – 910 μονάδων, που αναφέραµε στο προηγούμενο σχόλιό µας. Σε αυτά τα επίπεδα αναµένουµε βραχυχρόνια συσσώρευση, µε τις 910 µονάδες να αποτελούν την ουσιαστική αντίσταση. Σε περίπτωση ανοδικής διάσπασης των 910 µονάδων, η επόµενη αντίσταση εντοπίζεται στις 945 μονάδες. Ο ΔΤΡ µετά το νέο υψηλό 52 εβδοµάδων στις 575 µονάδες, υπερκέρασε τις 600 µονάδες, σε πορεία προς την πρώτη αντίσταση των 620 µονάδων. Η οριστική διάσπαση των 575 µονάδων επιβεβαίωσε την ανοδική τάση και το κύµα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε περίπτωση διόρθωσης της ανοδικής κίνησης, αναµένεται στήριξη στις 555 µονάδες, αλλά η διόρθωση φαίνεται πιο πιθανή από υψηλότερα επίπεδα”.

Πηγή