Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας με κυρίαρχες τις νέες σειρές, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε αρνητικό πεδίο κάτω από την επίδραση συντονισμένων πιέσεων σε 22 blue chip. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε πτωτικό χάσμα 10,81 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 58,64 μονάδες χαμηλότερα. Το ανώτερο, οι 2168,39 μονάδες, εμφανίστηκε στις 10:31. Το ελάχιστο ημέρας σημειώθηκε στις 15:17 και ήταν οι 2111,90. Το κλείσιμο στις 2117,49 από 2176,13 μονάδες αντιστοιχεί σε μεταβολή -2,69% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα διατηρήθηκε στα 11,120 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για την σειρά Μάιου εμφανίστηκε μέτριο ενδιαφέρον με 645 από 673 συμβόλαια με ανώτερο τις 2176,00 μονάδες και χαμηλό στις 2106,00 με τελευταία τιμή στις 2108,00 από 2176,00 μονάδες και τιμή κλεισίματος 2109,50  για να γίνουν 5542 από 5518 οι ανοικτές θέσεις. Αλλά δεν διακινήθηκαν ΣΜΕ της σειράς Ιουνίου και οι ανοικτές θέσεις παρέμειναν στα 21 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον ήταν χαμηλό. Στα calls του 25άρη της σειράς Μαΐου ο όγκος ήταν 50 συμβόλαια με τιμές εξάσκησης από τις 2100 ως τις 2250 μονάδες. Στα δικαιώματα της επόμενης σειράς διακινήθηκε ένα συμβόλαιο για τιμή εξάσκησης 2200 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της σειράς Μαΐου διακινήθηκαν 66 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης τις 2100 και τις 2150 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης της επόμενης σειράς διακινήθηκαν 2 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης στις 2100 μονάδες.

Στα ΣΜΕ επί μετοχών οι συναλλαγές συνολικά υποχώρησαν. Ξεχώρισαν τα ΣΜΕ της ΑΛΦΑ με 13803 από 10619 συμβόλαια για τη σειρά Ιουνίου, της ΕΤΕ με 6703 από 3779, της ΕΥΡΩΒ με 6996 από 2779, της ΣΕΝΕΡ ήταν 1117 για την σειρά Ιουνίου, της ΔΕΗ ήταν 1030, και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ήταν 1006  για την σειρά Ιουνίου ενώ το κλείδωμα στην υποκείμενη αγορά της ΠΕΙΡ επέτρεψε να αλλάξουν χέρια 6 ΣΜΕ. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo ήταν ανύπαρκτο.    

Μια σχεδόν αναμενόμενη ακόμα και στο βάθος της βουτιά, καθόρισε την ατμόσφαιρα των συναλλαγών στην πρώτη μέρα της διαπραγμάτευσης της ΠΕΙΡ μετά το reverse split. Μπορεί να υπάρξει ένα μούδιασμα των επενδυτών, αλλά όταν αρχίσουν οι ψύχραιμοι υπολογισμοί σύμφωνα με τους εγχώριους αναλυτές, τότε οι συνεδριάσεις θα αποκτήσουν λόγω μετακίνησης κεφαλαίων από μετοχή σε μετοχή άγριο ενδιαφέρον.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ αναφέρει: “Η Motor Oil και η ΔΕΗ την Τρίτη, η Κρι – Κρι την Τετάρτη, ο ΟΛΘ την Πέμπτη και η ΕΥΑΘ την Παρασκευή ανακοινώνουν τα ετήσια αποτελέσματά τους. Την ίδια μέρα η S&P ανακοινώνει την έκθεσή της για το Ελληνικό αξιόχρεο. Παράλληλα, ο Παπουτσάνης ανακοινώνει σήμερα τα μεγέθη του 1ου τριμήνου 2021. Η Πειραιώς επανήλθε στη διαπραγμάτευση με τιμή εκκίνησης τα €4,784, μετά το reverse split και τις ανακοινώσεις των όρων της Α.Μ.Κ., διαμορφώνοντας προϋποθέσεις για συνεδριάσεις υψηλών ‘συγκινήσεων’ τις επόμενες ημέρες”.

Η Leon Depolas Sec. εκτιμά: “Την Πέμπτη συνεδριάζει η ΕΚΤ, από την οποία δεν περιμένουμε εκπλήξεις. Στις ΗΠΑ, σε εξέλιξη βρίσκονται οι ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων. Αντίστοιχα και εντός συνόρων αναμένουμε την δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων των Motor Oil και ΔΕΗ, μεταξύ των Δεικτοβαρών τίτλων. Σήμερα, ξεκίνησε η επαναδιαπραγμάτευση της Πειραιώς, μετά το reverse split, η οποία επηρέασε την μεταβλητότητα και του Τραπεζικού δείκτη. Μετά την συσσώρευση, παραμένει πιθανή μια διόρθωση τιμών”. 

Η υπό εξέλιξη αύξηση κεφαλαίου της ΠΕΙΡ με κατατοπιστικές λεπτομέρειες  από το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS: το ΔΣ ενέκρινε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από €1.2δισ. έως €1.38δισ. και την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1.00, με εύρος τιμών διάθεσης €1.00 έως €1.15 ανά νέα μετοχή. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν στην Ελλάδα, σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, μέσω δημόσιας προσφοράς, και εκτός  Ελλάδας,  σε  ειδικούς,  θεσμικούς  και  άλλους  επιλέξιμους  επενδυτές,  μέσω  διαδικασίας βιβλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση. Οι συμμετέχοντες στην Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, δηλαδή €1.15 ανά νέα μετοχή.

Η διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς εντός του τρέχοντος μηνός θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση και θα συμπίπτουν με εκείνες της Διεθνούς Προσφοράς.

Οι ιδιώτες και ειδικοί επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας, τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της μετά το Reverse Split και οι οποίοι εγγράφονται για την απόκτηση νέων μετοχών στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται προνομιακής κατανομής επί των νέων μετοχών που θα επιμεριστούν στη Δημόσια Προσφορά, η οποία προνομιακή κατανομή θα είναι ανάλογη του ποσοστού συμμετοχής του κατά προτεραιότητα επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία. Ο αριθμός των νέων μετοχών που θα κατανεμηθεί σε ιδιώτες επενδυτές και σε ειδικούς επενδυτές θα καθοριστεί στο τέλος της Δημόσιας Προσφοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη ζήτηση που θα έχουν εκδηλώσει αυτοί οι επενδυτές. Τουλάχιστον 15% των νέων μετοχών (180.000.000 νέες μετοχές) και τουλάχιστον 85% των νέων  μετοχών  (1.020.000.000  νέες  μετοχές) θα επιμεριστεί κατ’ αρχάς στους επενδυτές που εγγράφονται στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αντίστοιχα. Μετά την ΑΜΚ, το ΤΧΣ θα κατέχει μεταξύ 27%, κατ’ ελάχιστον και 33% κατά το μέγιστο του συνόλου των κοινών μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας.

Η μετοχή θα διαπραγματευτεί ξανά σήμερα, μετά το reverse split (16.5:1), με τιμή εκκίνησης €4.7850. Περιμένουμε ισχυρή πίεση τις επόμενες ημέρες, καθώς η ΑΜΚ θα γίνει μεταξύ €1.00 και €1.15, δηλαδή 79% και 76% χαμηλότερα από την τρέχουσα. Σύμφωνα με τους όρους που ανακοίνωσε το ΔΣ, οι παλαιοί μέτοχοι δικαιούνται 23.8 νέες μετοχές για κάθε 1 παλαιά, μειώνοντας το dilution στο 81%.

Πηγή