Παράταση στην πληρωμή των τελών κυκλοφορίας έως την 1.3.2021 – Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί έως 27/2/2021 επιστρέφονται Πηγή