30 Μάρτιος 2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α' 201).
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1069/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201).
Η απόφαση προβλέπει αναλυτικά :

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων απόδοσης του τέλους εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 (Α’ 201), ειδικά για το φορολογικό έτος 2020, παρατείνεται μέχρι τις 29 Απριλίου 2021.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή