Προγράμματα – Προσκλήσεις

Παρατηρητήριο Μετάβασης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς την αγορά εργασίας

Αναμένεται

Σκοπός των δράσεων του Παρατηρητηρίου Μετάβασης είναι βάσει ενός σύγχρονου και σταθερού συστήματος «ιχνηλάτησης» της μαθησιακής και εργασιακής εξέλιξης των αποφοίτων των παραπάνω βαθμίδων, να συμβάλλουν: α) στη βελτίωση των πολιτικών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας β) στη στήριξη των πρόσφατων προσπαθειών του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και της πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ, καθώς και γ) στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και αξίας στην αγορά εργασίας των τίτλων σπουδών/προσόντων που χορηγεί ο ΕΟΠΠΕΠ στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας
  • Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ)
  • Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
  • Θεσμικοί κοινωνικοί εταίροι μέσω των αρμόδιων φορέων τους, μεμονωμένα ή σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 22/1/2021 έως 26/2/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο …

Προϋπολογισμός

€ 965.380

Σχετικά αρχεία

Πηγή