Το σύνολο των ψηφιακά παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανέρχεται στις 220 Πηγή