Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου επαγγελματικής στέγης θα ισχύσει και τον Μάιο για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, καθώς επίσης και για τις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εξακολουθούν να είναι σημαντικά περιορισμένες.

Αντιθέτως, για όλες τις άλλες επιχειρήσεις, που μέχρι και σήμερα θεωρούνται απλώς «πληττόμενες» οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού, δεν θα ισχύσει πλέον μείωση ενοικίου κατά 40% τον Μάιο. Μείωση 40% θα ισχύσει τον επόμενο μήνα μόνο για τα ενοίκια κύριας κατοικίας των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας θα παραμείνουν ή θα τεθούν σε αναστολή τον Μάιο, καθώς επίσης και για τα ενοίκια φοιτητικής στέγης των σπουδαζόντων τέκνων των εργαζομένων αυτών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών, τα νέα δεδομένα που θα ισχύσουν τον Μάιο για ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων και ενοικιαστές είναι τα εξής:

1) Θα απαλλαγούν από την υποχρέωση καταβολής ενοικίου επαγγελματικής στέγης και για τον μήνα Μάιο οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που παραμένουν κλειστές, οι επιχειρήσεις της εστίασης που είναι εντελώς κλειστές, καθώς και εκείνες που λειτουργούν με διανομή προϊόντων σε πακέτο και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, καθώς και ορισμένες ακόμη επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που ακόμη παραμένουν κλειστές εξαιτίας των μέτρων κατά του κορονοϊού (επιχειρήσεις διοργάνωσης κοινωνικών εκδηλώσεων, συνοικεσίων κ.λπ.).

2) Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές θα καταβληθούν, απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αποζημιώσεις που θα ισούνται:

* με το 80% των ποσών των μισθωμάτων του Μαΐου, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα ή

* με το 60% των ποσών των μισθωμάτων του Μαΐου, εφόσον είναι νομικά πρόσωπα.

Για να καταβληθούν οι αποζημιώσεις θα πρέπει να υποβάλουν τον Ιούνιο, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δηλώσεις Covid.

Τα ποσά των παραπάνω αποζημιώσεων θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και δεν θα επιτρέπεται να συμψηφίζονται με οφειλές των ιδιοκτητών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, τα ποσά των αποζημιώσεων αυτών θα συνυπολογίζονται στα ετήσια οικογενειακά εισοδήματα των δικαιούχων και θα μπορούν να ληφθούν υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2021 που θα υποβληθούν το 2022).

3) Για τον Μάιο δεν συνεχίζεται η υποχρεωτική μείωση ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40% για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους υπόλοιπους πληττόμενους κλάδους.

4) Για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που οι συμβάσεις εργασίας τους έχουν τεθεί και θα παραμείνουν ή θα τεθούν σε αναστολή και μέσα στον Μάιο θα ισχύσει και τον μήνα αυτό μείωση κατά 40% στο ενοίκιο κύριας κατοικίας και στο ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων τους.

5) Για τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη εργασιών μετά τις 20/3/2020 και παραμένουν σήμερα κλειστές ή με δραστικά περιορισμένες τις δραστηριότητές τους, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο υπαγωγής στο ευνοϊκό μέτρο της μη καταβολής μισθωμάτων ο κύριος ΚΑΔ κατά την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

6) Σε περίπτωση επιχείρησης με υποκατάστημα στο οποίο επιβάλλονται μέχρι και σήμερα μέτρα αναστολής ή δραστικού περιορισμού δραστηριοτήτων, ενώ το κατάστημα της έδρας εντάσσεται στις απλώς «πληττόμενες» επιχειρήσεις που δεν δικαιούνται πλέον από τον Μάιο υποχρεωτική μείωση μισθωμάτων κατά 40%, η επιχείρηση συνολικά θα δικαιούται πλήρους απαλλαγής του ενοικίου. Σ’ αυτή την περίπτωση, δηλαδή, το υποκατάστημα θα συμπαρασύρει την έδρα και θα απαλλάσσεται από το 100% του μισθώματος το σύνολο της επιχείρησης.

Παράδειγμα: Το κεντρικό κατάστημα μιας πληττόμενης επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα «Επεξεργασία τσαγιού και καφέ» δεν δικαιούται κανονικά μείωση μισθώματος κατά 40% για τον Μάιο αλλά το υποκατάστημα είναι καφετέρια που έχει κλείσει με κρατική εντολή και δικαιούται πλήρη απαλλαγή από το 100% του ενοικίου. Στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή από το 100% του ενοικίου όλη συνολικά η επιχείρηση, τόσο για το κεντρικό όσο και για το υποκατάστημα.

Πηγή