Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Η παρουσίαση στο σημερινό Ecofin Πηγή