Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Παλαιτσάκη
gpal@naftemporiki.gr

Χιλιάδες επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου, της εστίασης, του πολιτισμού, του αθλητισμού, του τουρισμού και των μεταφορών που έχουν μισθωμένα τα ακίνητα των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων και υποχρεώνονται, με κρατική εντολή, να παραμείνουν κλειστές ή να περιορίσουν στο ελάχιστο τις δραστηριότητές τους δικαιούνται και για τον μήνα Μάρτιο πλήρη απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων. Απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων και για τον Μάρτιο προβλέπεται επίσης για τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και άλλες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες που προϋποθέτουν συναθροίσεις (διοργανωτές κοινωνικών εκδηλώσεων, συναυλιών, συνεδρίων κ.λπ.).

Η «Ν» παρουσιάζει σήμερα τη λίστα με τους ΚΑΔ όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που δικαιούνται απαλλαγή από το ενοίκιο του μηνός Μαρτίου.

Οι ιδιοκτήτες-φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητά τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις θα λάβουν από τον κρατικό προϋπολογισμό αφορολόγητη αποζημίωση, η οποία θα είναι ίση με το 80% των συμφωνηθέντων μισθωμάτων, ενώ οι ιδιοκτήτες που είναι νομικά πρόσωπα θα αποζημιωθούν με το 60% των μη εισπραχθέντων ενοικίων.

Τι δικαιούνται οι απλώς «πληττόμενοι» κλάδοι

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις άλλων κλάδων, οι οποίες θεωρούνται «πληττόμενες» οικονομικά από την πανδημία του κορονοϊού -υπό την έννοια ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντική μείωση στις εισπράξεις τους από πωλήσεις προϊόντων ή παροχές υπηρεσιών, εξαιτίας των περιορισμών που επιβάλλονται στις μετακινήσεις των πολιτών και σε πλήθος οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο να μειωθεί η διάδοση του κορονοϊού στην κοινότητα- η μείωση των ενοικίων επαγγελματικής στέγης κατά 40%, η οποία ήδη ισχύει για το πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, θα ισχύσει και για τον Μάρτιο. Επίσης, θα ισχύσει και τον Μάρτιο η μείωση κατά 40% στα ενοίκια κύριας κατοικίας και φοιτητικής στέγης που καταβάλλουν οι υπάλληλοι των «πληττόμενων» αυτών επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί να μην εργάζονται λόγω αναστολών στις συμβάσεις τους. Και η μείωση αυτή έχει ήδη νομοθετηθεί και ισχύει για το πρώτο δίμηνο του 2021.

Για τους φορολογούμενους που εκμισθώνουν τα ακίνητά τους στις «πληττόμενες» επιχειρήσεις ή στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, οι οποίοι είναι σε αναστολή συμβάσεων εργασίας, προβλέπεται η καταβολή αποζημιώσεων ίσων με το 50% των εισοδηματικών απωλειών. Οι αποζημιώσεις αυτές ισοδυναμούν, ουσιαστικά, με το 20% των συμφωνηθέντων ενοικίων.

Τι θα ισχύσει για τα υποκαταστήματα

Σε περίπτωση επιχείρησης με υποκατάστημα στο οποίο επιβάλλονται μέτρα αναστολής ή δραστικού περιορισμού δραστηριοτήτων, ενώ το κατάστημα της έδρας εντάσσεται στις πληττόμενες επιχειρήσεις που δικαιούνται υποχρεωτική μείωση μισθώματος κατά 40%, η επιχείρηση συνολικά θα δικαιούται πλήρη απαλλαγή του ενοικίου. Σ’ αυτή την περίπτωση, δηλαδή, το υποκατάστημα θα συμπαρασύρει την έδρα και θα απαλλάσσεται από το 100% του μισθώματος το σύνολο της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, το κεντρικό κατάστημα μιας πληττόμενης επιχείρησης με κύρια δραστηριότητα «Επεξεργασία τσαγιού και καφέ» δικαιούται κανονικά μείωση μισθώματος κατά 40%, αλλά το υποκατάστημα είναι καφετέρια που έχει κλείσει με κρατική εντολή και δικαιούται πλήρη απαλλαγή από το 100% του ενοικίου. Στην περίπτωση αυτή θα δικαιούται απαλλαγή από το 100% κι όχι από το 40% του ενοικίου όλη συνολικά η επιχείρηση, τόσο για το κεντρικό όσο και για το υποκατάστημα.

Συνολικά, το τοπίο όσον αφορά τις αναγκαστικές μειώσεις ενοικίων και τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών διαμορφώνεται ως εξής στο πρώτο τρίμηνο του 2021:

Α. Μείωση μισθωμάτων. Τα μισθώματα του Ιανουαρίου, του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου 2021 διακρίνονται ως προς τη μείωσή τους σε τρεις κατηγορίες:

Μείωση 100%: Ισχύει μόνο για τα επαγγελματικά μισθώματα συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν να υπολειτουργήσουν με δραστικό περιορισμό των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους. Στις κατηγορίες αυτές, συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών.

Μείωση 40%: Ισχύει για τα επαγγελματικά μισθώματα των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως «πληττόμενες» και για τα μισθώματα της κύριας (και φοιτητικής) κατοικίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εργασίας. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές οι μισθωτές πρέπει να καταβάλουν το 60%.

Μηδενική μείωση: Δεν προβλέπεται καμία μείωση:

α) Για τα μισθώματα των επιχειρήσεων που συνεχίζουν ακώλυτα τη λειτουργία τους, όπως τα σουπερμάρκετ, τα φαρμακεία κ.λπ.

β) Για τα μισθώματα κύριας κατοικίας που καταβάλλουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (όσοι απασχολούνται σε μη πληττόμενες επιχειρήσεις), οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι συνταξιούχοι, οι επιχειρηματίες, οι έμποροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εισοδηματίες και κάθε άλλη κατηγορία ενοικιαστών κύριας κατοικίας.

γ) Για τα μισθώματα δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής, προσωρινής διαμονής και για μισθώσεις που αφορούν κάθε άλλο είδος χρήσης, πλην της κύριας κατοικίας εργαζόμενου του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί λόγω της αναγκαστικής διακοπής της λειτουργίας της επιχειρήσεως στην οποία εργάζεται.

Β. Αποζημίωση εκμισθωτών για τις μειώσεις μισθωμάτων:

* Η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για τις μειώσεις κατά 40% των ενοικίων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021 στις περιπτώσεις των απλώς «πληττόμενων» επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους ισούται με το 50% της απώλειας λόγω μείωσης του ενοικίου.

* Ειδικά για τις περιπτώσεις στις οποίες μισθώτριες είναι επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή ή υποχρεώθηκαν σε δραστικό περιορισμό των δραστηριοτήτων τους και οι οποίες απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021 θα φτάσει σε ποσοστό 80% της εισοδηματικής απώλειας (που είναι πλέον ολόκληρο το ενοίκιο).

* Τα νομικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα στις παραπάνω επιχειρήσεις για τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2021 θα αποζημιωθούν με το 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Πηγή