Το Υπουργείο Οικονομικών της Πολωνίας παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρίου 2023 τα συμπεράσματα από τη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το νομοσχέδιο που εισάγει την ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ως καθολικό σύστημα τιμολόγησης στην Πολωνία.

Οι τροποποιήσεις που ανακοινώθηκαν αφορούν την έναρξη ισχύος του υποχρεωτικού εθνικού συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (NeIS) από την 1η Ιανουαρίου στην 1η Ιουλίου 2024 (και την 1η Ιανουαρίου 2025, για τους φορολογούμενους που απαλλάσσονται).

Το Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε επίσης τα τιμολόγια (B2C) να τεθούν εκτός πεδίου εφαρμογής του υποχρεωτικού συστήματος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το σύστημα NeIS δεν θα ισχύει για τα  εισιτήρια και τα διόδια. Επιπλέον, οι αποδείξεις ταμειακής μηχανής και τα απλουστευμένα τιμολόγια θα μπορούν να εκδίδονται στην τρέχουσα μορφή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημείωσε επίσης ότι νέες διατάξεις θα προβλέπουν ειδική διαδικασία σε περίπτωση αστοχίας του συστήματος από την πλευρά του φορολογούμενου (δηλαδή, εάν συμβεί αυτό, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν τιμολόγια off-line, εκτός NeIS, και να τα ανεβάσετε στο σύστημα την επόμενη μέρα).

Οι πιθανές κυρώσεις θα ισχύουν μόνο από την 1η Ιανουαρίου 2025.

Πηγή