Την
έντονη αντίθεση της ΠΟΜΙΔΑ σε οποιαδήποτε σκέψη για αναγκαστική παράταση των
επαγγελματικών μισθώσεων εξαιτίας της πανδημίας – από την οποία πλήττονται όχι
μόνο οι ενοικιαστές αλλά και οι εκμισθωτές – εκφράζει η ΠΟΜΙΔΑ σε επιστολή προς
τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή σχετικές
πληροφορίες.

Η
ΠΟΜΙΔΑ υπογραμμίζει ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει να προχωρήσει στη λήψη τέτοιου
είδους μέτρων θα πρέπει να τεθεί σειρά προϋποθέσεων που θα προστατεύουν τόσο
τους ιδιοκτήτες από τον κίνδυνο επιστροφής στο μεταπολεμικό ενοικιοστάσιο όσο
και τους επαγγελματίες που έχουν ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη από τον αθέμιτο
ανταγωνισμό, όπως:

1.Η
παρέμβαση να αφορά αποκλειστικά τις μισθώσεις επιχειρήσεων που «έκλεισαν με
κρατική εντολή».

2.Η
παράταση να περιοριστεί σε χρόνο ίσο με το διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές
έμειναν κλειστές.

3.Η
ρύθμιση να αφορά ατομικά και αποκλειστικά το μελλοντικό χρόνο λήξης
κάθε μίσθωσης, και να μην συνοδεύεται από οποιαδήποτε γενική
απαγόρευση προσφυγής στη Δικαιοσύνη ή απαγόρευση εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων.

4.Η
παράταση να ισχύει μόνο για τους συνεπείς στην καταβολή των ενοικίων μισθωτές.

5.Να
τερματιστεί η αναγκαστική μείωση των ενοικίων μόλις ανοίξει η αγορά και να
προβλεφθεί αναστολή των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων τουλάχιστον
κατά ένα τρίμηνο και για τους ιδιοκτήτες που έχουν μετατραπεί σε ομάδα
«πληττομένων χωρίς ΚΑΔ».

 

Η
επιστολή έχει ως εξής:

Προς
τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδωνι Γεωργιάδη

Ενταύθα                                                                                                                                           
Αθήνα, 28.3.2021

ΘΕΜΑ:
Επαγγελματικές μισθώσεις: Πως θα στηριχθούν οι ενοικιαστές, χωρίς να
καταστραφούν οι ιδιοκτήτες!

Αξιότιμε
κε Υπουργέ

Μεγάλη
αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες ακινήτων η είδηση στον
Τύπο ότι πέραν της υποχρεωτικής μείωσης ενοικίων, ανταποκρινόμενος σε έντονα
αιτήματα της πλευράς των επαγγελματικών οργανώσεων, ως πρόσθετο μέτρο για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας ετοιμάζετε και νομοθετική παρέμβαση
στη διάρκεια των επαγγελματικών μισθώσεων.  

Σε
μια εποχή όπου η αλληλοκατανόηση και συνεργασία ιδιοκτητών και ενοικιαστών
είναι ο κανόνας, η οργάνωσή μας είναι κάθετα αντίθετη σε κάθε τέτοια
παρέμβαση
η οποία, χωρίς να είναι η πρόθεσή σας, θα ανοίξει τον «ασκό του
Αιόλου» για σταδιακή, μοιραία και αναπόφευκτη επιστροφή στο Ενοικιοστάσιο της
κατοχικής και μετέπειτα περιόδου, που θα στρεβλώσει τη λειτουργεία της αγοράς
και της οικονομίας, και που τελικά θα αποβεί καταστροφική ακόμη και γι΄ αυτούς
που υποτίθεται ότι θα προστατεύσετε…   

Σημειώνουμε
ακόμη πως η παρέμβαση στις επαγγελματικές μισθώσεις θα δημιουργήσει συνθήκες
άνισου ανταγωνισμού με τις επιχειρήσεις που στεγάζονται σε ιδιόκτητα ακίνητα οι
οποίες επίσης υπέστησαν μεγάλες απώλειες από το υποχρεωτικό κλείσιμο αλλά δεν
έχουν αντίστοιχη μέριμνα από το κράτος.

Αν
όμως επιμείνετε στην πρόθεσή σας αυτή, οι προτάσεις μας για να ελαχιστοποιηθούν
οι αρνητικές επιπτώσεις και για να στηριχθούν οι ενοικιαστές χωρίς να
καταστραφούν οι ιδιοκτή
τες, τις οποίες και παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας,
είναι οι εξής:

1.
Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι ειδικού και μόνον χαρακτήρα. Δεν θα καταλαμβάνει
όλες τις ισχύουσες μισθώσεις, δεν θα αφορά τις μισθώσεις για δραστηριότητες που
παρέμειναν ανοικτές, ούτε τις μισθώσεις των «πληττομένων» δραστηριοτήτων. Θα
πρέπει να περιοριστεί συγκεκριμένα και αποκλειστικά στην κατηγορία των ακινήτων
που οι επιχειρήσεις «έκλεισαν με κρατική εντολή».

2.
Χρονικά μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στο απόλυτα
συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα των μηνών διάρκειας της αναγκαστικής
διακοπής λειτουργείας «με κρατική εντολή» κάθε κατηγορίας των δραστηριοτήτων
αυτών.

3. 
Το αποτέλεσμα της παρέμβασης θα είναι η επιμήκυνση του χρόνου διάρκειας της
κάθε μισθωτικής σύμβασης επί όσους μήνες ίσχυσε αναγκαστική διακοπή λειτουργίας
της επιχείρησης, ώστε να αποδοθεί στους επιχειρηματίες ενοικιαστές ο χρόνος των
συμβάσεων τους που έχασαν από το υποχρεωτικό κλείσιμο των επιχειρήσεών τους.
Συνεπώς θα αφορά ατομικά και αποκλειστικά το μελλοντικό χρόνο λήξης κάθε
μίσθωσης, και δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από οποιαδήποτε γενική απαγόρευση
προσφυγής στη Δικαιοσύνη, ή εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεών της.

4.
Απαραίτητη, αυτονόητη και εκ των «ουκ άνευ» προϋπόθεση θα είναι η μέχρι τότε
πλήρης συνέπεια του κάθε μισθωτή στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών του
προς τον εκμισθωτή του, καθόσον το Κράτος έλαβε και υλοποίησε πληθώρα μέτρων
υπέρ των ενοικιαστών ώστε να μπορούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των
μισθωμάτων και των λοιπών σχετικών υποχρεώσεών τους.

5.
Τέλος η Πολιτεία οφείλει αφενός με το άνοιγμα της αγοράς να θέσει τέρμα στη
συνεχιζόμενη περικοπή των μισθωμάτων και αφετέρου να θεσπίσει και μέτρα για την
αναστολή των φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών τουλάχιστον κατά
ένα τρίμηνο, γιατί τόσο διαρκεί περίπου η καθυστέρηση καταβολής των
αποζημιώσεων τους, δεδομένου ότι είναι η μόνη κατηγορία «πληττομένων χωρίς ΚΑΔ»
για την οποία δεν ισχύει το παραμικρό μέτρο της πρόνοιας
αυτής.     

                         
Με ιδιαίτερη εκτίμηση και εμπιστοσύνη στην κρίση και αντικειμενικότητά σας

     
                                Ο
Πρόεδρος                         
                                 Ο
Γεν. Γραμματεύς
 

                               
Στράτος Ι. Παραδιάς                                                   
Τάσος Γ. Βάππας

                      
Δικηγόρος Α.Π. – Πρόεδρος
UIPI                               
      Δικηγόρος Α.Π. – υ.Δ.Ν. 

Πηγή