Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)

Ιουλιανού 42-46, Τ.Κ. 10434, Αθήνα

Τηλ. 210 82 53 445 – 446

Φαξ. 210 82 53 446

Email(1): [email protected]

Email(2): [email protected]

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση της ΠΟΦΕΕ με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων της ΠΟΦΕΕ και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριου Παπαστεργίου την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε ο Πρόεδρος της, κ. Βασίλης Καμπάνης, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Χριστοφοράκης και ο Οικονομικός Επόπτης, κ. Θωμάς Γρηγορίου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν γενικότερα θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων πλατφορμών που λειτουργούν μέσω του gov.gr, αλλά και τρόποι διευκόλυνσης της χρήσης τους, τόσο από τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αλλά και από τους συναδέλφους Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

Ειδικά όσον αφορά την ενσωμάτωση του νέου Εθνικού Συστήματος Αυθεντικοποίησης των χρηστών στο gov.gr, όπως αυτό θα εξελίσσεται, τονίστηκε πως θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζει την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από τα λογιστικά γραφεία.

Επιπλέον, αιτήθηκε τη δημιουργία προγράμματος επιδότησης λογιστικών γραφείων, υπό τη μορφή τύπου voucher, που θα περιλαμβάνει τόσο το απαιτούμενο λογισμικό όσο και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό. Μία τέτοια πρωτοβουλία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της τεχνολογικής υποδομής των λογιστικών γραφείων και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητά τους τόσο προς τους πελάτες τους, πολίτες και επιχειρήσεις, όσο και με τις συναλλαγές τους με τις Δημόσιες Υπηρεσίες.

Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας ειδικής πλατφόρμας διασύνδεσης με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της επερχόμενης ΚΥΑ που αφορά την Ασθένεια Λογιστή (βλ. άρθρο 67, Ν. 5042/2023, ΦΕΚ Α’ 88/10.04.2023), ώστε η διαδικασία χορήγησης παράτασης προθεσμιών υποβολής φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων και καταστάσεων, σε περίπτωση ασθένειας, τοκετού ή θανάτου Λογιστή Φοροτεχνικού, να γίνεται με ευκολία και αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

Για το ΔΣ

ο Εκπρόσωπος Τύπου
Δημήτριος Τσαμόπουλος

Πηγή