Προγράμματα – Προσκλήσεις

Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις

Ενδεικτικές δράσεις:

  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειες τους. – Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας. – Πρόγραμμα ενδυνάμωσης των ατόμων με χρόνια πάθηση. – Ενδυνάμωση οικογενειών παιδιών, εφήβων ενηλίκων με αναπηρία και εκπαίδευση των μελών για να λειτουργήσουν ως συνήγοροι. – Ενδυνάμωση ατόμων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες (σύνδρομο down, αυτισμό, νοητική αναπηρία) και ατόμων με εγκεφαλική παράλυση για να λειτουργήσουν ως αυτό-συνήγοροι (Self Advocates). – Εκπαίδευση Εκπαιδευτών.
  • Εκπόνηση εκπαιδευτικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού εκπαιδευομένων, όπου απαιτείται.
  • Αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε προσβάσιμες μορφές (CD, Braille, DVD ψηφιοποίηση).
  • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση, η οποία αποδεδειγμένα αποτελεί την καταλληλότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδο για την εκπαίδευση ενηλίκων.
  • Έρευνα με αντικείμενο τη διερεύνηση των αναπαραστάσεων των ατόμων με αναπηρία στα σχολικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Συστηματική ανάλυση, παρακολούθηση και αποτίμηση των επιμέρους συνιστωσών του συνόλου της πράξης.

Επίσης, δύναται να περιλαμβάνονται οριζόντιες ενέργειες σχεδιασμού, παρακολούθησης και εποπτείας της πράξης, ενέργειες δημοσιότητας ή/και άλλες υποστηρικτικές ενέργειες.

Σε ποιους απευθύνεται

Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις ΑΜΚΕ

Περίοδος υποβολής

από 13/4/2021 έως 30/9/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το …

Προϋπολογισμός

€ 3.000.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή