Προγράμματα – Προσκλήσεις

Προμήθεια περιπολικού σκάφους κατάλληλα διαμορφωμένου με υγειονομικό εξοπλισμό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προμήθεια πλωτού μέσου (ασθενοφόρο σκάφος) που θα ενταχθεί στο στόλο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) κατάλληλο για διακομιδές ασθενών και τραυματιών και εξοπλισμένου με υποδομή υγειονομικής περίθαλψης, στελεχωμένου πέραν του πληρώματος (στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και με νοσηλευτικό προσωπικό με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Το σκάφος δύναται να εξυπηρετεί αφενός περιστατικά βαρέως πασχόντων ασθενών και αφετέρου να ασκεί επιτήρηση των θαλασσίων οδών με σκοπό την παροχή βοήθειας όπου αυτή απαιτείται.

Σε ποιους απευθύνεται

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Περίοδος υποβολής

από 14/12/2020 έως 1/3/2021

Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ.), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» στη διεύθυνση ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 111, 413 36 ΛΑΡΙΣΑ, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Προϋπολογισμός

€ 575.000

Σχετικά αρχεία

Πηγή