Η επαγγελματική ασφάλιση είναι ένα σύστημα συντάξεων από κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνδυάζει το αναδιανεμητικό και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επιτρέποντας την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά δημογραφικών και οικονομικών κινδύνων.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης έχουν σκοπό την παροχή στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική  ασφάλιση για τους ασφαλιστικούς κινδύνους και ενδεικτικά τους κινδύνους γήρατος, θανάτου, αναπηρίας, επαγγελματικού ατυχήματος, ασθένειας, διακοπής της εργασίας. Χορηγούν παροχές σε είδος ή σε χρήμα που καταβάλλονται περιοδικώς ή εφάπαξ.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης προβάλλουν σήμερα ως μια πειστική λύση συμπληρωματικής ασφάλισης στη βάση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης.

Ως Οικονομολόγοι είμαστε ο επαγγελματικός κλάδος που δημιούργησε πρώτος, το 2006, το δικό του ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, το ΕΤΑΟ.

Σήμερα το ΕΤΑΟ έχει άνω των 16 εκ επενδυμένα κεφάλαια στην Ελληνική οικονομία, εκ των οποίων το 27% είναι σε ομόλογα ελληνικού δημοσίου, το 11% σε έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου, το 14% σε ομολογιακά δάνεια ελληνικών εταιρειών, το 31% σε μετοχές του ελληνικού χρηματιστηρίου, το 5% σε καταθέσεις ελληνικών τραπεζών και το υπόλοιπο 10% σε ξένες μετοχές και ομολογιακά δάνεια, επίσης εισηγμένων στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σε μία περίοδο που η ελληνική οικονομία αμφισβητήθηκε και η αξιοπιστία του ελληνικού κράτους ως προς την φερεγγυότητά του μειώθηκε, εμείς στηρίξαμε έμπρακτα την ελληνική αγορά.

Ωστόσο, τα παραπάνω δεν αναφέρονται για να αποσπάσουμε εύσημα ή δάφνες. Είναι πεποίθησή μας, πως, σήμερα, με το συνεχώς αμβλυνόμενο εύρος επιτοκίων καταθέσεων/δανείων, τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης είναι ένας ασφαλές δρόμος, που καλλιεργεί τόσο την κουλτούρα της αποταμίευσης όσο και αυτής των μακρο-επενδύσεων.

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου, ο πολιτικός που είχε την ιδέα να συμπεριληφθούν στα τεκμήρια διαβίωσης ο αριθμός των τέκνων κάθε οικογένειας, ο υπουργός που επεξεργάστηκε το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, εκτός τόπου και χρόνου για πολλοστή φορά, κόντρα σε ευρωπαϊκές και διεθνής πρακτικές, έρχεται να μας επιβάλλει νέο φόρο στις αποταμιεύσεις μας.

Κύριε Μητσοτάκη, μαζέψτε τον!

Από τη Γραμματεία των Προοδευτικών Οικονομολόγων Ελλάδας

Πηγή