Προγράμματα – Προσκλήσεις

Πρόγραμμα Οινογνωσία ΚΕΟΣΟΕ: Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση 507 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα

Eνίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 507 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους μέσα από προγραμμα κατάρτισης σε 5 θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον οίνο και τα οινοποιητικά προιόντα.

Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.

Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:

1. Γευσιγνώστης Οίνων, 100 ώρες
2. Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων, 80 ώρες
3. Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού, 80 ώρες
4. Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων 100 ώρες
5. Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων 100 ώρες

Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται στους 507 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα από όλες τις Περιφέρειες της χώρας εκτός των Περιφερειών Κρήτης, Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας στις οποίες ο αριθμός των ωφελούμενων εξαντλήθηκε στην προηγούμενη πρόσκληση.

Τα προγράμματα κατάρτισης ανεξαρτήτως διάρκειας (100 ή 80 ωρών) θα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και αντίστοιχα η πιστοποίηση θα διενεργηθεί καθ’ ολοκληρία εξ αποστάσεως (θα χρησιμοποιηθεί διαδικτυακό σύστημα επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένης μοριοδότησης είναι τα εξής:
1. Χρόνος προϋπηρεσίας
2. Σχέση εργασίας – Καθεστώς απασχόλησης
3. Ηλικία
4. Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων (το οποίο δηλώνεται ως 1η προτίμηση με σειρά προτεραιότητας)

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης.

Περίοδος υποβολής

από 15/2/2021 έως 15/3/2021 (ώρα 15:00)

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://oinognosia.keosoe.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα γίνεται ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου και το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων.

Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να υποβάλλουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους, η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. Σχετικά Αρχεία)

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Όροι και προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:Να είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γενικά, …

Τι χρηματοδοτείται

Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης:

  • Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί) πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
  • Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυνατότητα απασχόλησής τους.
  • Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Σχετικά αρχεία

Πηγή