Η ενδοσυνεδριακή μεταστροφή των ευρωπαϊκών αγορών επηρέασε και το Χ.Α. Πηγή