Η τεχνική υλοποίηση της ρύθμισης ανήκει στην αρμοδιότητα της ΑΑΔΕ και απαιτεί την έκδοση σχετικής Απόφασης Υπουργού Οικονομικών με εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που θα προβλέπει τις λεπτομέρειες εφαρμογής Πηγή