Ανοιχτή η διαβούλευση σε σχόλια έως την 21η Ιανουαρίου 2021, ώρα 17:00 Πηγή