ΝΔ 1297/1972 – Φόρος υπεραξίας που απορρέει από την συγχώνευση ή μετατροπή επιχειρήσεων Πηγή