Δικαίωμα επιστροφής του φόρου εισροών από αλλαδαπή εταιρία με τον οποίο επιβαρύνθηκαν αγαθά ή υπηρεσίες που του είχαν παρασχεθεί στην Ελλάδα – Πότε υποκείμενος στο φόρο αποκτά εγκατάσταση στην Ελλάδα διαφορετική από την έδρα του Πηγή