Οι αγορές σε Αμερική και Ευρώπη κινούνται σε νέα ιστορικά υψηλά Πηγή