Συνεδρίαση μεγάλων χρηματιστηριακών διακυμάνσεων στο Χ.Α. Πηγή