Προγράμματα – Προσκλήσεις

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης με πρακτική άσκηση για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Αναμένεται

Ενέργειες κατάρτισης με πρακτική άσκηση και πιστοποίηση προσόντων, σε κύριες οικονομικές δραστηριότητες της περιφερειακής οικονομίας, προκειμένου να ενδυναμωθεί η απασχολησιμότητα των ωφελούμενων. Η δράση περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες:

  • Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της οποίας διενεργούνται: – Υποστήριξη στη διερεύνηση αναγκών – Υποστήριξη στην ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης – Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
  • Παροχή επαγγελματικής κατάρτισης με συνδυασμό: – Θεωρητικής κατάρτισης για τη συμπλήρωση των γνώσεων και των βασικών δεξιοτήτων (πληροφορική, γλώσσα, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες) – Θεωρητικής επαγγελματικής εξειδίκευσης  -Πρακτικής άσκησης.
  • Πιστοποίηση προσόντων ωφελούμενων.

Βασικοί Ωφελούμενοι (Ομάδες Στόχου) από τη δράση εκτιμάται ότι θα είναι άνεργοι με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα (έως απόφοιτοι Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ).

Σε ποιους απευθύνεται

  • Επιμελητήρια, ΝΠΔΔ – ΝΠΙΔ Εκπροσώπισης Επιμελητηρίων
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι & Οργανώσεις αυτών
  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

Περίοδος υποβολής

από 16/4/2021 έως 18/6/2021

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Προϋπολογισμός

€ 800.000

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες – Στοιχεία επικοινωνίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Διεύθυνση

1ο χιλ. Μυτιλήνης – Λουτρών, 811 00 Μυτιλήνη

Τηλ

22513 52000

Φαξ

22513 52014-5

Γαβριήλ Πιπεράς

22513 52045

Ιστοσελίδα δημοσίευσης

Πηγή