Τα νέα του ΕΣΠΑ

Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού – Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

29/3/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 24 Μαρτίου την πρώτη ολοκληρωμένη Στρατηγική της ΕΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και πρόταση για Σύσταση του Συμβουλίου όσον αφορά στη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για παιδιά που απειλούνται από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό.

Κατά την προετοιμασία και των δύο σημαντικών πρωτοβουλιών, η Επιτροπή, σε συνεργασία με κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς για τα δικαιώματα των παιδιών, συγκέντρωσε τις απόψεις πάνω από 10.000 παιδιών.

Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού

Κάθε παιδί στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα και να ζει απαλλαγμένο από κάθε είδους διάκριση και εκφοβισμό. Στη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, η Επιτροπή αντιμετωπίζει πάγιες και αναδυόμενες προκλήσεις και προτείνει συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία, την προώθηση και την εκπλήρωση των δικαιωμάτων των παιδιών σε έναν συνεχώς  μεταβαλλόμενο κόσμο. Η στρατηγική αποτελείται από 6 θεματικούς τομείς:

  1. Ενδυνάμωση των παιδιών ως ενεργοί πολίτες και μέλη δημοκρατικών κοινωνιών: Η Επιτροπή προτείνει μια σειρά δράσεων, από την παραγωγή νομικών κειμένων φιλικών προς τα παιδιά έως τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τη συμμετοχή παιδιών στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και της εφαρμογής του Συμφώνου για το Κλίμα και την Πράσινη Συμφωνία. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέψουν τη συμμετοχή των παιδιών στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο.
  2. Το δικαίωμα των παιδιών να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους ανεξάρτητα από το κοινωνικό τους υπόβαθρο: Η Επιτροπή επιδιώκει να θεσπίσει μια Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για παράδειγμα, η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την ψυχική υγεία των παιδιών και θα υποστηρίξει την παροχή υγιεινών τροφίμων στα σχολεία της ΕΕ. Θα επιδιώξει υψηλότερα επίπεδα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας σε ολόκληρη την ΕΕ και ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
  3. Το δικαίωμα των παιδιών να είναι απαλλαγμένα από τη βία: Η Επιτροπή θα προτείνει νομοθεσία για την καταπολέμηση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας και θα υποβάλει συστάσεις για την πρόληψη επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών Τα κράτη μέλη καλούνται να οικοδομήσουν ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών και να βελτιώσουν τη λειτουργία τους, καθώς και να ενισχύσουν την αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία καθώς και να υιοθετήσουν εθνική νομοθεσία για τον τερματισμό της σωματικής τιμωρίας σε όλα τα περιβάλλοντα.
  4. Το δικαίωμα των παιδιών στη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, ως θύματα, μάρτυρες, ύποπτοι, κατηγορούμενοι για διάπραξη εγκλήματος ή διάδικοι σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία. Η Επιτροπή, για παράδειγμα, θα συμβάλει στην εξειδικευμένη κατάρτιση των δικαστικών και θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του 2010 για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.
  5. Το δικαίωμα των παιδιών να πλοηγούνται με ασφάλεια στο ψηφιακό περιβάλλον και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες του: Η Επιτροπή θα επικαιροποιήσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά, ενώ ο προτεινόμενος νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες αποσκοπεί στην παροχή μιας ασφαλούς διαδικτυακής εμπειρίας. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τους κανόνες για την προστασία των παιδιών που περιλαμβάνονται στην αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων των παιδιών. Η Επιτροπή καλεί επίσης τις εταιρείες ΤΠΕ να αντιμετωπίσουν την βλαβερή συμπεριφορά στο διαδίκτυο και να αφαιρέσουν παράνομο περιεχόμενο.
  6. Τα δικαιώματα των παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο: Τα δικαιώματα των παιδιών είναι καθολικά και η ΕΕ ενισχύει τη δέσμευσή της για προστασία, προώθηση και εκπλήρωση αυτών των δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό θα επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη διάθεση του 10% της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας για την εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και παρατεταμένες κρίσεις. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει ένα Σχέδιο Δράσης για τους Νέους έως το 2022 για την προώθηση της συμμετοχής των νέων και των παιδιών παγκοσμίως, και για την ενίσχυση των δυνατοτήτων παιδικής προστασίας των αντιπροσωπειών της ανά τον κόσμο. Η Επιτροπή διατηρεί επίσης πολιτική μηδενικής ανοχής για την παιδική εργασία

Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί

Το 2019, σχεδόν 18 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ (22,2% του παιδικού πληθυσμού) ζούσαν σε νοικοκυριά με κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν σε έναν διαγενεακό φαύλο κύκλο μειονεξίας με βαθιές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στα παιδιά. Η Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί στοχεύει να σπάσει αυτόν τον κύκλο και να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε μια σειρά βασικών υπηρεσιών, σε παιδιά που έχουν ανάγκη (κάτω των 18 ετών που αντιμετωπίζουν φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί, συνιστάται στα κράτη μέλη να παρέχουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη, δωρεάν και αποτελεσματική πρόσβαση σε:

  • προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
  • εκπαίδευση και δραστηριότητες στο σχολείο
  • τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα κάθε σχολική ημέρα
  • υγειονομική περίθαλψη – π.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιατρικές εξετάσεις και προγράμματα ελέγχου υγείας.

Επίσης, η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να παρέχουν στα παιδιά που έχουν ανάγκη αποτελεσματική πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή (και εκτός σχολείου) και επαρκή στέγαση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ. 

Είδος

Φορέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/3/2021

Πηγή